Gellerupparken og Toveshøj, BBBO - Helhedsplan

Bygherre:
Brabrand Boligforening, Afd. 4 og 5

Projekt:
Renovering og fortætning af alment boligområde ifm. realisering af visionsplan

Ydelse:
Bygherre- og udviklingsrådgivning; Arkitektrådgivning, projektledelse på delprojekter, konkurrence-sekretær, beboer- og interessentinddragelse, bygningsfysisk helhedsplan, dialog med LBF, projektering af pilotprojekter. Udbudt/udbydes i totalrådgivning og totalentrepriser.

Areal:
I alt 2448 boliger fordelt på 32 blokke, 203.410 m² beboelse.

Byggesum:
Gellerupparken: ca. 2 mia. kr. / Toveshøj: ca. 870 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Rambøll, Transform

År:
2012-2018 (igangværende)

Bygherre- og udviklingsrådgivning ifm. realisering af visionsplan for Gellerupparken og Toveshøj
Sammen med Rambøll og Transform varetager Pluskontoret Arkitekter bygherrerådgivning i forbindelse med renoveringen af Gellerupparken og Toveshøj i Aarhus – et komplekst forandringsprojekt, der skal ændre området fra ghetto til attraktiv bydel. Pluskontoret varetager bl.a. den omfattende interessent- og brugerinddragelse.

Projektet kombinerer store fysiske forandringer med sociale tiltag i form af nye arbejdspladser, kulturliv, social indsats og arbejde for en tryggere bydel. Processen er udmøntet i en politisk aftale fra 2010 og en dispositionsplan vedtaget af Aarhus Byråd og BBBO i 2011. Aktuelt pågår anlæggelsen af nye vejforbindelser i området, bl.a. en ny bygade, og flere boligblokke er revet ned for at muliggøre dette samt give plads til nye byggerier, bl.a. en ny ungdomsbydel. Sideløbende med dispositionsplanens tiltag skal den eksisterende boligmasse gennemgå en gennemgribende renovering.

Delprojekter ifm. Gellerupparken og Toveshøj
2013-2014 / Byrumskonkurrencen / Projektledelse af tofaset projektkonkurrence i regi af Realdania, Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening. Programmering på baggrund af beboer- og interessentinddragelse, bedømmelsesforløb, kvalitetsgranskning i udførelsesfase. 100 mio. kr.

2015 / Mageskiftestudier Bazar Vest / Designstudier, dialog og forhandling med ejendomsudvikler

2015 / BootCampGellerup / Projektledelse af visionsudviklingsforløb med tre arkitektteams omkring videreudvikling og konkretisering af dispositionsplanen for Gellerupparken og Toveshøj

2015 / Instant City / Programmering og udbud i OPI, inventarprojekt, udstillings- og formidlingsdesign.

2015 / Bygningsfysisk helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj / Projektledelse af ansøgningsteamet til LBF-ansøgninger for områdetransformationen samt pilotprojekterne. Udarbejdelse af helhedsplaner i samarbejde med byggeudvalgene, beboerinddragende processer og afstemning ifm. vedtagelserne.

2015 / Nyt beboerhus i Toveshøj / Projektledelse, programmering, dispositionsforslag samt udbud af beboerhus i Toveshøj. Tæt samarbejde med beboere og byggeudvalg samt afholdelse af studieture.

2016 / B4 pilotprojekt Gellerupparken / Arkitektfaglig bygherrerådgivning, programmering, bedømmelse, kvalitetssikring i projektering og udførelsen, renovering af 94 boliger på 9.000 m², infill nybygning 12 boliger samt områdefortætning. I tæt samarbejde med byggeudvalg og Aarhus Kommune.

2016 / Ungdomsbyen / Bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfase af 352 ungdomsboliger og iværksættermiljø på 13.200 m²

2017 / B7 pilotprojekt Gellerupparken / Arkitektfaglig bygherrerådgivning programmering, bedømmelse, renovering af 112 boliger på 11.000 m². Samarbejde med byggeudvalg.

2017 / A17 pilotprojekt Toveshøj /Bygherrerådgivning, udbud, renovering af 67 boliger, 5.500 m² boliger og service arealer. Områdeudvikling og samarbejde med byggeudvalg, workshops og studietur.

Publikationer
Du kan læse mere om vores projekter i Gellerup og Toveshøj ved at klikke på linksene herunder:
“Fra monofunktionelt boligområde til blandet by”
“Toveshøj – en del af Gellerup”
“Laden – en fortælling om kulturarv og beboervilje”
“Udvikling af den almene bolig – Gellerups Pilotprojekter”