Gellerupparken og Toveshøj, BBBO - Helhedsplan

Bygherre:
Brabrand Boligforening, Afd. 4 og 5

Projekt:
Renovering og fortætning af alment boligområde ifm. realisering af visionsplan

Ydelse:
Bygherre- og udviklingsrådgivning; Arkitektrådgivning, projektledelse på delprojekter, konkurrence-sekretær, beboer- og interessentinddragelse, bygningsfysisk helhedsplan, dialog med LBF, projektering af pilotprojekter. Udbudt/udbydes i totalrådgivning og totalentrepriser.

Areal:
I alt 2448 boliger fordelt på 32 blokke, 203.410 m² beboelse.

Byggesum:
Gellerupparken: ca. 2 mia. kr. / Toveshøj: ca. 870 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Rambøll, Transform

År:
2012-2018 (igangværende)

Bygherre- og udviklingsrådgivning ifm. realisering af visionsplan for Gellerupparken og Toveshøj
Sammen med Rambøll og Transform varetager Pluskontoret Arkitekter bygherrerådgivning i forbindelse med renoveringen af Gellerupparken og Toveshøj i Aarhus – et komplekst forandringsprojekt, der skal ændre området fra ghetto til attraktiv bydel. Pluskontoret varetager bl.a. den omfattende interessent- og brugerinddragelse.

Projektet kombinerer store fysiske forandringer med sociale tiltag i form af nye arbejdspladser, kulturliv, social indsats og arbejde for en tryggere bydel. Processen er udmøntet i en politisk aftale fra 2010 og en dispositionsplan vedtaget af Aarhus Byråd og BBBO i 2011. Aktuelt pågår anlæggelsen af nye vejforbindelser i området, bl.a. en ny bygade, og flere boligblokke er revet ned for at muliggøre dette samt give plads til nye byggerier, bl.a. en ny ungdomsbydel. Sideløbende med dispositionsplanens tiltag skal den eksisterende boligmasse gennemgå en gennemgribende renovering.

Delprojekter ifm. Gellerupparken og Toveshøj
2013-2014 / Byrumskonkurrencen / Projektleder på 2-faset projektkonkurrence støttet af LBF og Realdania, programmering på baggrund af områderegistrering og beboer- og interessentinddragelse
2015 / Mageskifte ved Bazar Vest / Dialog og forhandling med Olav De Linde omkring bazarpladsen
2015 / Boot Camp Gellerup / Visionsworkshop med tre arkitekteams omkring bearbejdning af disp.planen
2015 / Instant City / Programmering og udbud i OPI, inventarprojekt samt udstillings- og formidlingsdesign
2015 / Fysisk helhedsplan for afd. 4 Gellerupparken og afd. 5 Toveshøj / Udarbejdelse af helhedsplan i samarbejde med byggeudvalgene, beboerinddragende proces og afstemning ifm. vedtagelse
2016 – / Pilotprojekter / Projektering af pilotprojekter som grundlag for gennemførelse af helhedsplanerne