Pilotprojekt A17 - Renovering af Toveshøj

BYGHERRE:
Brabrand Boligforening, Afd. 5

ADRESSE:
Edwin Rahrs Vej 18-26, Brabrand

PROJEKT:
Renovering af 4-etagers boligblok som forstudie inden renovering af de resterende boliger i Afd. 5 Toveshøj

YDELSE:
Bygherrerådgivning. Projektledelse, byggeprogram og udbudsmateriale, forløb med myndigheder og styregruppe, udbudsstrategi, udbud i totalentreprise, opfølgning under projektering og udførelse, afleveringsforretning.

AREAL:
5.500 m², 67 lejligheder

ANLÆGSSUM:
63 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Rambøll (t.o.m. kontrahering med TE), Tri-Consult

ÅR:
2017-2020

FOTOS:
Anders Kavin / BBBO og Pluskontoret Arkitekter

Pilotprojekt A17 – Afd. 5 Toveshøj
Renoveringen af blok A17 er udført som et forstudie inden igangsætning af en gennemgribende renovering af samtlige 624 boliger i Toveshøj. I alt 3 pilotprojekter er udført i Toveshøj og Gellerupparken, og erfaringer herfra skal danne grundlag for det videre planlægningsarbejde.

Afd. 5 Toveshøj indgår sammen med Afd. 4 Gellerup i den store områdeplan for Gellerupparken og Toveshøj. Med beliggenhed nord for Edwin Rahrs Vej, som nabo til Bazar Vest, gør Toveshøj mindre væsen af sig end Gellerupparken – på trods af, at afdelingen med sine 624 boliger burde være til at få øje på.

Bygningerne i Toveshøj er i høj grad i familie med de arkitekttegnede, modernistiske betonblokke i Gellerupparken. Alligevel er udgangspunktet for den kommende renovering ikke ens. Bygningerne i Toveshøj består udelukkende af 4-etagers blokke uden elevator og har, ulig Gellerup, gennemgået en facaderenovering i 1996-1998, der omfattede betonrenovering og glasinddækning af altaner.

Blokken A17, der er synlig fra Edwin Rahrs Vej med altanfacade mod Bazar Vest, er udvalgt som pilotprojekt i Toveshøj og står nu færdig. Her er introduceret en række nye boligtyper – en lejlighed i to etager, lejligheder med dagslys fra to retninger og vinduer i gavlen og en opgang med ny elevator og tilgængelige boliger – kombineret med erfaringer fra pilotprojekterne i Gellerupparken.

Altaner – et tilbagevendende dilemma
Inddækkede altaner er et særkende for Toveshøj, men typisk for mange af periodens montagebyggerier. Forskning viser, at glasinddækning er hæmmende for interaktion i forhold til byliv, men for mange beboere er de et stort aktiv, som i visse tilfælde bruges på en uhensigtsmæssig måde. På papiret virker det klart – altanerne bør åbnes – men når man arbejder i den almene boligsektor, har beboerne også en vigtig stemme.

På havefacaden i blok A17, er der punktvis udført nye fremskudte, åbne altaner som et ekstra lag. Et bud på en kombineret altanløsning.

Aktivering af kantzonen
Et af de vigtigste elementer i pilotprojekterne er afprøvning af muligheder for aktivering af blokkenes kantzoner. Dette for at skabe øget interaktion mellem bygning, beboere og omgivelserne. Gangbroerne er fjernet og boligerne er trukket ned til terræn, med mulighed for privat udeophold og der er skabt nye, åbne og inviterende indgangssituationer.

I parterreetagerne er der introduceret nye “Urban Villas” – en slags to-etagers rækkehuse i blokkenes nederste etager, der har fået egne indgange samt mindre for- og baghaver. I pilotprojekt B7 har små overdækninger af terrasserne vist sig effektive til at skabe et trygt uderum til ophold, med en vis grad af privathed. I A17 er der i parterreetagen også introduceret nogle nye disponible arealer i form af mindre gallerier/værksteder med udgang fra den overliggende lejlighed eller direkte adgang udefra. Om der er grundlag for disse funktioner og hvordan den konkrete anvendelse i praksis bliver, vil den nærmeste fremtid vise.

Bygherrerådgivning med udbud i totalentreprisekonkurrence
Pluskontoret Arkitekter har som bygherrerådgiver varetaget programmering af projektet med udgangspunkt i den fysiske helhedsplan for renovering af hele afdelingen (også udarbejdet af Pluskontoret) og defineret en række designparametre som udgangspunkt for bearbejdningen af bygningen. Pluskontoret Arkitekter har desuden varetaget projektledelse, herunder udbud i TE, bedømmelse og forhandling samt opfølgning på tid og økonomi, kvalitetssikring af projektmateriale og bygherretilsyn under udførelsen.

Projektet er udført af totalentrepriseteamet bestående af MT Højgaard og Kjaer & Richter. Med renoveringsprojektet følger også en byggeret i umiddelbar nærhed af blokken, hvor private investorer kan opføre tæt-lav boliger til privat udlejning eller salg.