Persondatapolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Pluskontoret Arkitekter A/S lever op EU’s Databeskyttelsesforordning GDPR, General Data Protection Regulation.
Persondata er alle typer af information, der i et eller andet omfang kan henføres til en bestemt person. Når kunder og samarbejdspartnere køber vores ydelser eller i øvrigt har samhandel med os, indsamler og behandler vi sådanne informationer.

Hvilke personoplysninger indsamler Pluskontoret Arkitekter A/S?

Vi indsamler og behandler kun nødvendige personoplysninger for at kunne servicere vores kunder og samarbejdspartnere bedst muligt. For privatpersoner indsamles følgende: Navn, folkeregisteradresse, telefonnummer, e-mailadresse.
For virksomheder indsamles følgende: Firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktperson(-er), cvr-nummer mv.

Hvad bruges oplysningerne til?

Formålet er at opretholde et kunde- og /eller samarbejdspartnerforhold sådan, at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til indgåede aftaler. For kunder, leverandører og samarbejdspartnere indsamles de til følgende formål: Behandling af køb og levering af vores ydelser & Administration af relation til virksomheden, herunder fakturering etc.

Hvornår videresendes oplysninger?

Oplysninger videregives til tredjepart, når det er nødvendigt for løsning af Pluskontoret Arkitekters pågældende opgave, eksempelvis til andre rådgivere og samarbejdspartnere eller offentlige myndigheder som Skat.
Vi overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

Opbevaring af oplysninger og sikkerhed herom

Oplysninger opbevares på Pluskontoret Arkitekters fysiske server system, på vores adresse i Aarhus.
Serveren er sikret med fornøden firewall mv.
Disse er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger der beskytter mod ulovlig håndtering af oplysningerne.

Hvor længe opbevares data

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i forhold til lovgivningen, og slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring.
Hvis det skønnes nødvendigt, gemmes oplysninger i længere tid. En sådan opbevaring skønnes navnlig nødvendig i de(t) tilfælde, hvor den forudgående behandling fordrer en efterfølgende dokumentation for vores rådgivning. I så fald opbevarer vi som udgangspunkt dine personoplysninger på arkiv i 5 år fra sagens afslutning.

Rettighed til indsigt

I databeskyttelsesforordningen findes en række rettigheder i forhold til Pluskontoret Arkitekters behandling af oplysninger. Spørgsmål til ovenstående eller kommentarer til vores datapolitik eller til hvordan Pluskontoret Arkitekter indsamler og behandler personoplysninger, kan rettes skriftlig til info@pluskontoret.dk
Et administrationsgebyr til dækning af omkostninger forbundet med anmodningen må påregnes. Ønskes der at indberette en klage over behandling af persondata, kan dette ske til Datatilsynet.