Pilotprojekt B4 - Renovering af Gellerupparken

BYGHERRE:
Brabrand Boligforening, Afd. 4

ADRESSE:
Gudrunsvej 38-46, Brabrand

PROJEKT:
Transformation af 8-etagers boligblok med porthul til ny vejgennemskæring og nye penthouselejligheder som markør og forstudie inden renovering af de resterende boliger i Afd. 4 Gellerupparken.

YDELSE:
Arkitektfaglig bygherrerådgivning. Programmering, bedømmelse, kvalitetssikring i projektering og udførelsen

AREAL:
8.800 m², 101 lejligheder

ANLÆGSSUM:
92,6 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Rambøll

ÅR:
2016-2020

Pilotprojekt B4 – Porten til Gellerup
Med sin placering med facade ud mod Ringvejen er blokken B4 en meget synlig brik i fortællingen om Gellerupparken. Et vigtigt element i områdets udvikling er ny infrastruktur med bl.a. nye veje til og fra bydelen – og netop B4 gennemskæres af en ny vej, der giver adgang direkte fra Ringvejen ind i hjertet af Gellerupparken. Vejen passerer gennem en ny markant portåbning i 5 etagers højde, og over porthullet er der blevet mulighed for at opføre nye penthouse lejligheder med en storslået udsigt over Aarhus.

Sammen med private nybyggerier i området mellem boligblokkene og Ringvejen udgør transformationen af B4 med gennembrydningen af bygningsmassen et af de store åbningstræk i områdeomdannelsen.

Den ambitiøse områdetransformation har hidtil omfattet etablering af byparken, nye veje og nedrivning af boligblokke i kombination med nybyggeri af arbejdspladser, bolig og div. erhverv, der skyder op på livet løs, og renovering af de 3 første boligblokke. Arbejder udført i et samspil mellem Brabrand Boligforening, Aarhus Kommune og en lang række af private interessenter og investorer.

Forstudier til omfattende renovering
Der afventer fortsat en omfattende renovering og bygningstransformation af størstedelen af Brabrand Boligforenings oprindeligt opførte 1.800 etageboliger i området. Med de næsten 7.000 mennesker der bor i området, et nærmest astronomisk beløb for de planlagte bydels- og bygningsforbedringer og den tildelte status som ”hård ghetto” er det et politisk varmt emne, der kræver omtanke og grundighed.

Som forstudier til de fremtidige bygningsfysiske renoveringer af eksisterende blokke er gennemført to pilotprojekter i Gellerupparken og et i Toveshøj. Her er etageblokkenes forskellige potentialer og udfordringer prøvet af i udvalgte pilotprojekter. Hvordan skabes bedre ankomstforhold? Hvordan styrkes dagliglivet omkring blokken? Hvordan skabes flere boligtyper? Hvordan udføres renoveringerne bedst rent byggeteknisk? Blokkene kaldet ”B4” og ”B7” i Gellerupparken står nu færdige med oplevelsesrige kantzoner, indbydende ankomstsituationer og lyse opgange samt en række af helt nye boligtyper. På baggrund af pilotprojekterne foretages en samlet evaluering og vidensopsamling inden igangsætning af renoveringen af de øvrige boliger i området.

Bygherre- og udviklingsrådgivning med arkitektfaglig tilgang
Som bygherre- og udviklingsrådgiver for BBBO, har vores arkitektfaglige tilgang, i arbejdet med boligblokkene, været et kærligt frontalt angreb på modernismen. I særlig grad har de daglige ankomstforhold og det bolignære hverdagsliv på kanten af blokken, været i fokus. Vi har omdannet snørklede utrygge adgangsveje, skabt oversigtelighed og budt dagslyset velkommen. Nye boligtyper inviterer til aktivering af bygningskanten.

Renoverings- og ombygningsarbejder er udført med udgangspunkt i en bygningsfysisk helhedsplan for afdelingen (også udarbejdet af Pluskontoret Arkitekter), og Pluskontoret har forud for udbud medvirket til et større udviklingsarbejde omkring portåbningen, udarbejdet designprincipper samt disponeret og projekteret en særlig New Yorker-inspireret lejlighed i to plan og råt materialeudtryk i bygningen.

Pilotprojekt B4 er ligesom pilotprojekt B7 udført i totalentreprise af JCN Bolig med Transform, Vandkunsten og MOE som rådgivere. I Toveshøj er gennemført pilotprojekt A17, der ligeledes er en del af den storstilede områdetransformation i Gellerupparken og Toveshøj, som Pluskontoret Arkitekter har været involveret i siden 2012.