Pilotprojekt B7 - Renovering af Gellerupparken

BYGHERRE:
Brabrand Boligforening, Afd. 4

ADRESSE:
Gudrunsvej 68-76, Brabrand

PROJEKT:
Renovering af 8-etagers boligblok som forstudie inden renovering af de resterende boliger i Afd. 4 Gellerupparken

YDELSE:
Bygherrerådgivning. Programmering og udbudsbeskrivelser, bedømmelse af konkurrenceprojekter, projektledelse efter kontrahering med totalentreprenør, opfølgning under projektering og udførelse, afleveringsforretning.

AREAL:
11.000 m², 115 lejligheder

ANLÆGSSUM:
91,8 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Rambøll (t.o.m. kontrahering med TE), Tri-Consult

ÅR:
2017-2020

Pilotprojekt B7 – Gellerups nye ansigt
Blokken B7 ligger placeret, som den første boligblok man møder ved ankomsten til Gellerupparken fra Silkeborgvej ved City Vest. For foden af blokken er etableret vandfaldet “Fossen”, der markerer indgangen til den nye bypark. Med nye markante gavlkarnapper og renoveret facade er B7 nu med til at rammesætte fortællingen om en Gellerupparken under forvandling, som en forpost for den kommende bygningsrenovering af de mange almene boliger i området.

Byhuse – ny lejlighedstyper med egen indgang
Et gennemgående tema i arbejdet med pilotprojekterne i Gellerupparken og Toveshøj er at undersøge mulighederne for at udnytte bygningernes parterre-/kælderetage. Her etableres nye to-plans lejligheder med egen indgang direkte fra terræn. Båndet af byhuse i bunden af blokken markeres med en ny base i tegl i samme rødbrune nuancer, som blokkens nye vinduer og døre.

Derudover er etableret tilgængelige boliger lige som de øvrige lejligheder er renoveret med nye installationer, nye badeværelser, nye facadepartier og nyt ventilationssystem. Blokkens opgange er bearbejdet, så der er skabt en ny åben og lys indgangssituation og adgang direkte fra terræn.

I den ene opgang er lejlighederne til venstre og midtfor omdannet til tilgængelighedsboliger med vinduer i gavlen og udsigt mod syd og henholdsvis mod øst og vest. I den anden ende af blokken er midtfor- og til højre-lejlighederne på. 6. og 7. sal nedlagt. Her er i stedet etableret to nye gennemlyste boligtyper med udsigt mod nord og henholdsvis øst og vest.

Bygherrerådgivning med udbud i totalentreprisekonkurrence
Pluskontoret Arkitekter har som bygherrerådgiver varetaget programmering af projektet med udgangspunkt i den fysiske helhedsplan for renovering af hele afdelingen (også udarbejdet af Pluskontoret) og defineret en række designparametre som udgangspunkt for bearbejdningen af bygningen. Pluskontoret Arkitekter har desuden varetaget projektledelse fra kontrahering med TE med opfølgning på tid og økonomi, kvalitetssikring af projektmateriale og bygherretilsyn under udførelsen.

Projektet er udført af totalentrepriseteamet bestående af JCN-Bolig, MOE, Vandkunsten og Transform. Med renoveringsprojektet følger også en byggeret i umiddelbar nærhed af blokken, hvor private investorer kan opføre tæt-lav boliger til privat udlejning eller salg.