3. september 2020

Udvikling af den almene bolig – Gellerups pilotprojekter

Tema om almene boliger

Vi indleder vores fokus på udviklingen i den almene boligsektor med en status på arbejderne i Gellerupparken og Toveshøj. Efter nogle hæsblæsende år pustes der lige nu ud, mens planen for de næste skridt aftales på plads.

Den ambitiøse områdetransformation har hidtil omfattet etablering af byparken, nye veje og nedrivning af boligblokke i kombination med nybyggeri af arbejdspladser, bolig og div. erhverv, der skyder op på livet løs, og renovering af de 3 første boligblokke. Arbejder udført i et samspil mellem Brabrand Boligforening, Aarhus Kommune og en lang række af private interessenter og investorer.

Fotograf Jesper Balleby har været en tur forbi Gellerupparken for at dokumentere nogle af de store by- og bygningsmæssige transformationer som området undergår. Her i form af de to pilotprojekter, etagebygningerne B4 og B7.

Bygningstransformation i Gellerup og Toveshøj

Der afventer nemlig fortsat en omfattende renovering og bygningstransformation af størstedelen af Brabrand Boligforenings oprindeligt opførte 1.800 etageboliger i området. Med de næsten 7.000 mennesker der bor i området, et nærmest astronomisk beløb for de planlagte bydels- og bygningsforbedringer og den tildelte status som ”hård ghetto” er det et politisk varmt emne, der kræver omtanke og grundighed.

Som forstudier til de fremtidige bygningsfysiske renoveringer af eksisterende blokke er gennemført to pilotprojekter i Gellerupparken og et i Toveshøj. Her er etageblokkenes forskellige potentialer og udfordringer prøvet af i udvalgte pilotprojekter. Hvordan skabes bedre ankomstforhold? Hvordan styrkes dagliglivet omkring blokken? Hvordan skabes flere boligtyper? Hvordan udføres renoveringerne bedst rent byggeteknisk? Blokkene kaldet ”B4” og ”B7” i Gellerupparken står nu færdige med oplevelsesrige kantzoner, indbydende ankomstsituationer og lyse opgange samt en række af helt nye boligtyper. Parterne bag pilotprojekterne er aktuelt i gang med en samlet evaluering og vidensopsamling.

Som bygherre- og udviklingsrådgiver for BBBO, har vores arkitektfaglige tilgang, i arbejdet med boligblokkene, været et kærligt frontalt angreb på modernismen. I særlig grad har de daglige ankomstforhold og det bolignære hverdagsliv på kanten af blokken, været i fokus. Vi har omdannet snørklede utrygge adgangsveje, skabt oversigtelighed og budt dagslyset velkommen. Nye boligtyper inviterer til aktivering af bygningskanten. Kig forbi! Det hele er ikke færdigt endnu, så du kan nå at se omdannelsen undervejs.

De to transformations- og renoveringsprojekter er udført i totalentreprise af JCN Bolig med Transform, Vandkunsten og MOE som rådgivere.