12. november 2020

Toveshøj – en del af Gellerup

Afd. 5 Toveshøj indgår sammen med Afd. 4 Gellerup i den store områdeplan for Gellerupparken og Toveshøj. Med beliggenhed nord for Edwin Rahrs Vej, som nabo til Bazar Vest, gør Toveshøj mindre væsen af sig end Gellerupparken – på trods af, at afdelingen med sine 624 boliger burde være til at få øje på.

Bygningerne i Toveshøj er i høj grad i familie med de arkitekttegnede, modernistiske betonblokke i Gellerupparken. Alligevel er udgangspunktet for den kommende renovering ikke ens. Bygningerne i Toveshøj består udelukkende af 4-etagers blokke uden elevator og har, ulig Gellerup, gennemgået en facaderenovering i 1996-1998, der omfattede betonrenovering og glasinddækning af altaner.

Blokken A17, der er synlig fra Edwin Rahrs Vej med altanfacade mod Bazar Vest, er udvalgt som pilotprojekt i Toveshøj og står nu færdig. Her er introduceret en række nye boligtyper – en lejlighed i to etager, lejligheder med dagslys fra to retninger og vinduer i gavlen og en opgang med ny elevator og tilgængelige boliger – kombineret med erfaringer fra pilotprojekterne i Gellerupparken.

“Pilotprojektet A17 er en form for “Arkitektur-akupunktur”, hvor vi har arbejdet med mindre og helt målrettede aktionspunkter ind i arkitekturkroppen”
Suna Cenholt, Pluskontoret Arkitekter

På indgangssiden er de eksisterende facader og oprindelige udtryk i vid udstrækning bevaret i kombination med enkelte nye indslag. Havefacaden har fået en større makeover og et nyt, markant udtryk, bl.a. for at integrere de inddækkede altaner i bygningskroppen. Ligesom bygningens parterre niveau er aktiveret og fælles adgangsveje er gjort åbne og overskuelige.

Altaner – et tilbagevendende dilemma
Inddækkede altaner er et særkende for Toveshøj, men typisk for mange af periodens montagebyggerier. Forskning viser, at glasinddækning er hæmmende for interaktion i forhold til byliv, men for mange beboere er de et stort aktiv, som i visse tilfælde bruges på en uhensigtsmæssig måde. På papiret virker det klart – altanerne bør åbnes – men når man arbejder i den almene boligsektor, har beboerne også en vigtig stemme.

Netop altanernes karakter er ofte til diskussion i forbindelse med den kommende renovering, for hvordan løser man denne problemstilling? På havefacaden i blok A17, er der punktvis udført nye fremskudte, åbne altaner som et ekstra lag. Her er altså et bud på en kombineret altanløsning, der svarer på dette dilemma.

Aktivering af kantzonen
Et af de 3 pilotprojekters vigtigste elementer er afprøvning af muligheder for aktivering af blokkenes kantzoner. Dette for at skabe øget interaktion mellem bygning, beboere og omgivelserne. Gangbroerne er fjernet og boligerne er trukket ned til terræn, med mulighed for privat udeophold og der er skabt nye, åbne og inviterende indgangssituationer.

I parterreetagerne er der introduceret nye “Urban Villas” – en slags to-etagers rækkehuse i blokkenes nederste etager, der har fået egne indgange samt mindre for- og baghaver. I pilotprojekt B7 har små overdækninger af terrasserne vist sig effektive til at skabe et trygt uderum til ophold, med en vis grad af privathed. I A17 er der i parterreetagen også introduceret nogle nye disponible arealer i form af mindre gallerier/værksteder med udgang fra den overliggende lejlighed eller direkte adgang udefra. Om der er grundlag for disse funktioner og hvordan den konkrete anvendelse i praksis bliver, vil den nærmeste fremtid vise.

Ligesom de to pilotprojekter i Gellerupparken, skal A17 også evalueres, som en del af grundlaget for den videre renoveringsstrategi.

Tema om almene boliger
Vi sætter fokus på udviklingen i den almene boligsektor med et kig på aktiviteterne i Gellerup – denne gang med fokus på Gellerupparkens mere ukendte lillesøster, Toveshøj.

Den ambitiøse områdetransformation udføres i et samspil mellem Brabrand Boligforening, Aarhus Kommune og en lang række private interessenter og investorer. Pluskontoret Arkitekter er bygherrerådgiver for Brabrand Boligforening i forbindelse med renoveringen.

Fotograf Anders Kavin har for BBBO dokumenteret pilotprojekt A17 i Toveshøj. Renovering er udført af MT Højgaard, Kjær & Richter og MTH Design & Engineering.