Gellerupparken - Renovering af 5 høje blokke

BYGHERRE:
Brabrand Boligforening

ADRESSE:
Gudrunsvej, 8220 Brabrand, Aarhus V.

TYPE:
Totalrenovering af 5 blokke i almen boligbebyggelse og etablering af nye boligtyper, herunder tilgængelighedsboliger.

YDELSE:
Bygherrerådgivning pba. af helhedsplan. Udbudsstrategi, markedsundersøgelse, udbud, licitation, brugerproces, afklaring af genhusningsproces, beboerinddragelse, bæredygtighedsrådgivning, bygherretilsyn.

AREAL:
600 boliger

BYGGESUM:
ca. 835 mio. Kr. inkl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
VITA Rådgivende Ingeniører

ÅR:
2022-2030

Transformation af Gellerupparken
Omdannelsen og udviklingen af det almene boligområde Gellerupparken i Brabrand, har været i gang i mere end et årti. I den periode er der sket mange forandringer, der er bl.a. etableret en prisvindende bypark i tilknytning til området, ny infrastruktur, flere offentlige bygninger og mere blandet boligbyggeri. Herudover er flere projekter på vej, bl.a.  en ny folkeskole og fritidscenter, som forventes at stå færdigt i 2025.

Brabrand Boligforening står nu overfor næste fase af renoveringen af de blivende blokke i Gellerupparken. I næste etape skal 5 blokke med samlet 600 lejligheder renoveres og ombygges. Pluskontoret Arkitekter og VITA Rådgivende Ingeniører varetager bygherrerådgivningen gennem alle renoveringens projektfaser, frem til endelig aflevering af de 5 blokke.

Renovering med fokus på bæredygtighed
Det er ambitionen, at den forestående renovering skal indeholde så mange bæredygtige tiltag som muligt – både de målbare og de oplevelsesmæssige. Krav og mål for bæredygtighed er en del af det kommende udbudsmateriale og skal være med til at sikre, at projektet gennemføres på et højt bæredygtighedsniveau. Der vil bl.a. blive arbejdet med mulighederne for genanvendelse af byggematerialer fra det eksisterende byggeri, samt en højere bevarelse af Gellerups oprindelige designhistorie.

Nye boligtyper
Nogle af boligerne i de 5 blokke skal basisrenoveres, bl.a. med nye overflader, nye vinduer, nye badeværelser og ny ventilation. De øvrige boliger ombygges til nye lejlighedstyper, herunder tilgængelighedsboliger. Ombygningen af boligerne skal være med til at sikre, at afdelingens udbud af boliger opfylder efterspørgslen på boligmarkedet. Målet er, at Gellerupparken også fremover kan tilbyde attraktive og blandede boligtyper, som kan tiltrække og fastholde en mangfoldig sammensætning af beboere.

Pilotprojekter som afsæt for renoveringen
Renovering af de 5 blokke i Gellerupparken kommer til at bygge på forstudier og erfaringer, som vi har fået gennem pilotprojekterne, hvor to blokke i Gellerupparken og én blok i Toveshøj er blevet transformeret og renoveret. Pluskontoret var også bygherrerådgiver for Brabrand Boligforening ifm. pilotprojekterne.

Under pilotprojekterne blev forskellige potentialer og udfordringer undersøgt og nyskabende initiativer afprøvet – hvor portåbningen og vejførelsen gennem blok B4, er en af de mest bemærkelsesværdige. Pilotprojekterne har gjort det  muligt at afprøve, hvad der kan lade sig gøre gennem en renovering af blokkene. Det oprindelige byggeri i Gellerup rummer mange kvaliteter og potentialer og det har derfor været værdifuldt at kunne teste blokkenes mange muligheder. Samtidig har det også givet  en unik indsigt i de byggetekniske forhold i det eksisterende byggeri, så vi har en god fornemmelse af nogle af de udfordringer vi kan opleve undervejs.

Pilotprojekterne bruges som vidensbank og katalysator for renoveringen af de næste blokke i Gellerupparken. I pilotprojekterne er det bl.a. blevet undersøgt, hvordan der skabes bedre ankomstforhold og hvordan man kan styrke det daglige liv omkring blokken? Ligeledes er det undersøgt, hvordan der kan skabes flere forskellige boligtyper i blokkene? Bl.a. er der blevet lavet tilgængelighedsboliger, mens nogle lejligheder i stueetagen er transformeret til ”Urban Villas” i 2 etager. Hertil er det også undersøgt, hvordan renoveringerne af blokkene, som blev opført i perioden 1968-1972, kan udføres bedst rent byggeteknisk.

Fra udsat boligområde til attraktiv bydel
En dybtgående fysisk omdannelse af Gellerupparken og Toveshøj skal transformere boligafdelingerne fra udsat boligområde til en attraktiv bydel med et blomstrende byliv, en mangfoldig beboersammensætning og en oplevelsesrig arkitektur. Visionen er at skabe en unik og mangfoldig bydel med sin helt egen karakter, arkitektonisk udformning og byliv. En ny bydel, der tager afsæt i den eksisterende bebyggelse, men tilføjer nye lag: kvarterer, vej- og trafikmønstre, bygninger, byrum samt grønne rekreative arealer.

Bygherrerådgivere siden 2013
Pluskontoret Arkitekter har haft et langvarigt samarbejde med Brabrand Boligforening. Siden 2013 har vi rådgivet Brabrand Boligforening i flere projekter, store som små, i Gellerupparken og den tilstødende boligafdeling Toveshøj.

Som bygherrerådgivere har Pluskontoret bl.a. været en del af byrum- og bydelsparken, pilotprojekterne B4, B7 og A17, Gellerupkollegiet, Beboerhuset Laden, Instant City og meget mere. Her har tegnestuen rådgivet i forskellige faser af projekterne og har bl.a. varetaget omfattende brugerinddragende processer, udarbejdet bygningsfysiske helhedsplaner for pilotprojekterne, skitseret og lavet designstudier og rådgivet i projekterings- og udførelsesfasen på flere af projekterne.

Her kan du læse mere om pilotprojekterne B4, B7 og A17.
Du kan læse mere om udviklingen af Gellerupparken her og her.