7. maj 2018

Pluskontoret vinder fire rammeaftaler med DAB

DAB har tildelt Pluskontoret fire rammeaftaler om arkitektrådgivning i forbindelse med renoveringsprojekter i Jylland. Aftalerne vedrører: Renoveringer fra 5-25 mio. kr., fra 25-100 mio. kr., fra 100-200 mio. kr. og over 200 mio. kr. De to sidstnævnte rammeaftaler er vundet i konsortium med vores gode samarbejdspartnere NOVA5 Arkitekter.

Pluskontoret Arkitekter har et godt kendskab til DAB, bl.a. gennem renoveringen af Hjertingparken og Polarparken samt det igangværende byggeri af ungdomsboligerne Klevehusene i Esbjerg. Vi har desuden udarbejdet DAB’s modelprogram “Livsrammer”, der indeholder planer for den gode almene boligbebyggelse.

Vi glæder os over, at DAB har valgt at fortsætte det gode samarbejde med Pluskontoret, og vi ser frem til at varetage renoveringsprojekter i både stor og lille skala – og skabe attraktive boliger og uderum for beboerne.