Hjertingparken og Polarparken - Esbjerg Almennyttige Boligselskab

Bygherre
Esbjerg Almennyttige Boligselskab (EAB) / DAB

Adresse
Bytoften, Gl. Guldagervej, Hjertingparken, Isbjørnevej og Sælhundevej, 6710 Esbjerg V

Projekt
Renovering af to almene boligområder

Ydelse
Totalrådgivning, arkitektrådgivning, renoveringsforslag, beboerdemokratisk forløb, projektering, udbud og fagtilsyn

Areal
328 boliger (Hjertingparken) + 248 boliger (Polarparken)

Byggesum
Samlet 55 mio. kr. (Hjertingparken 32 mio + Polarparken: 23 mio. kr.)

Tilknyttede rådgivere
Esbjerg Ingeniørerne

År
2014-2017

Renovering af Hjertingparken og Polarparken
Hjertingparken og Polarparken er begge almene boligområder beliggende i en forstad til Esbjerg. Renoveringerne omfatter hhv. 328 og 248 boliger fordelt på flere forskellige boligtyper – fra 1-4-rums boliger. Begge boligområder er er tæt-lav-byggeri og bebyggelserne er fra starten af 80’erne.

Bebyggelserne er i relativ fin stand, dog trænger nogle udvalgte indsatsområder til at blive renoveret. Derudover bruges der mange ressourcer på vedligehold i afdelingerne.

Beboerdemokratisk forløb
Projekterne er udarbejdet i samarbejde med afdelingernes byggeudvalg. Projektet vedr. Hjertingparken er præsenteret for afdelingerns beboere på et ekstraordinært afdelingsmøde i december 2014. Her har beboerne stemt om gennemførelsen af renoveringen – 84,4 % af de fremmødte beboere stemte ”JA” til projektet.

Renoveringerne omfatter nye ovenlys, vinduer og døre i træ/alu samt udbedring af kuldebro ved døre, desuden udskiftning af let træfacadebeklædning, stern og udvendige loftbrædder til et vedligeholdelsesfrit materiale.

Pluskontoret er totalrådgiver på begge projekter, der udarbejdes i samarbejde med Esbjerg Ingeniørerne. Som baggrund for projekterne er udarbejdet bygningsfysiske tilstandsrapporter. Opgaverne er tildelt Pluskontoret på baggrund af en rammeaftale med DAB. DAB er ansvarlig for beregning af huslejestigninger.