25. marts 2021

LÆR IND UDE – En quick-guide til at skabe gode rum for udelæring

I disse uger kan en stor del af de danske skoleelever vende tilbage til den fysiske undervisning – nu med en højere grad af skoledagen udendørs.

Det er dog ikke alle skoler der har de optimale forhold til at kunne gennemføre en god skoledag i det fri. Flere steder mangler der løsninger på konkrete problemer såsom gode undervisningssteder med læ, samlingspunkter, opbevaringsmuligheder m.v.

Som arkitekter, landskabsarkitekter og rådgivere kan vi være med til at sikre, at det udendørs læringsrum bliver en succes. Herunder kommer Pluskontorets Arkitekter quickguide med 9 punkter til, hvordan vi kan skabe gode rum for udelæring.

KANTZONER
Skab plads til skærmet ophold ved bygningens kant og gode forbindelser mellem inde og ude – gør uderummet let tilgængeligt.

 

BRUG DIN KONTEKST
Dyrk skolens særlige omgivelser – skoven, parken eller de lokale samarbejdspartnerskaber, for at åbne skolen op mod samfundet.

 

SAMLINGSSTEDER
Skab letgenkendelige steder i uderummet, som er nemme at navigere efter og samles ved. Sørg for at der er gode steder at sidde.

 

OPBEVARING
Byg grejbaser ude i terræn, dér hvor udstyret skal bruges, med god plads til trækvogn og specialudstyr.

 

GOD HYGIEJNE
Højn hygiejnen med håndvaskestationer, drikkevandshaner og udetoiletter. Sørg for gode garderober til opbevaring af udetøj.

 

AUTENTISK LÆRING
Skab plads til autentisk læring i form at eksperimenter og aktiviteter, som kun kan laves i det udendørs læringsrum.

 

UDEBASEN
Byg en udebase med ly og læ til skærmet undervisning, med siddesteder og arbejdsflader, belysning og strømudtag.

 

RET TIL KRAT
Bevar den vilde natur, hvor forskellige dyre- og plantearter kan trives og hvor børnene kan “blive væk” og gå på opdagelse.

 

MULIGHEDERNES RUM
Brug de store flader til at lege og lære med hele kroppen, dyrk de muligheder stedet giver og tænk ud af boksen.

 

 

Hos Pluskontoret har vi tidligere skrevet om, hvordan Corona bør ændre vores læringsbyggerier, bl.a. om at mulighederne for at kunne trække undervisningen ud i det fri, bør optimeres. Du kan læse eller genlæse artiklen her.

Hvis du ønsker at downloade plakaten, så den kan printes og hænges op på opslagstavlen, kan du gøre det via linksene herunder.

Lær Ind Ude Plakat – højformat

Lær Ind Ude Plakat – lavformat