12. maj 2022

En helt ny skoleart

Forberedende Grund Uddannelse (FGU) Aarhus står, som de allerførste, foran at skulle bygge en helt ny FGU-skole på Godsbanearealerne midt i Aarhus centrum. Her skal flere eksisterende uddannelsestilbud samles i ét fælles undervisningsmiljø, der kan understøtte FGU’ens vigtigste opgave – at hjælpe udsatte unge videre i livet. Men hvordan bygger man en helt ny skole til en ny uddannelse, som er skræddersyet til en gruppe unge, med særlige behov? En skole som skal facilitere læring til en særlig elevgruppe i en helt ny organisatorisk, pædagogisk og didaktisk ramme?

Værdiprogram udviklet sammen med brugerne
Pluskontoret Arkitekter har, som bygherrerådgivere for FGU Aarhus, siden 2020 bidraget til udviklingen af et værdiprogram for FGU. Værdiprogrammet er udviklet på baggrund af en omfattende brugerinddragelsesproces og samler en lang række præmisser, der ligger til grund for den nye uddannelse. Værdiprogrammet kommer med et bud på et funktionsprogram for en fysisk facilitet, der understøtter den nye uddannelse og dens målgruppe bedst muligt.

Konkret anvendes Værdiprogrammet som direkte afsæt for et byggeprogram til den kommende FGU-skole i Aarhus. Samtidig bruges værdiprogrammet idag også aktivt, til at forbedre de fysiske faciliteter i de eksisterende faciliteter i FGU skolerne i Egå, Skejby og Gellerup.

Hvad er Forberedende Grunduddannelse?
Knapt 50.000 unge under 25 år, har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller job. Særligt unge, der ikke kommer i gang umiddelbart efter grundskolen, har senere i livet, sværere ved at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.

I mere end 30 år har man i Danmark forsøgt at skabe de ideelle rammer for en stor gruppe af unge, der ikke har haft muligheder eller evner til at komme videre i uddannelse. Der har igennem alle årene været gjort mange forsøg, men trods mange bestræbelser, er det ikke for alvor lykkes at få flere til at gennemføre en ungdomsuddannelse. I 2019 besluttede et bredt politisk flertal, derfor at samle en række forberedende uddannelsestilbud, i én samlet forberedende uddannelsesinstitution FGU (Forberedende grunduddannelse).

Med etableringen af FGU, er det forsøgt at skabe et langt mere enkelt system for de unge, der står uden for uddannelse eller job. FGU kan derfor forstås som hovedvejen for unge, der har brug for et alternativt skoletilbud, for at komme videre i livet. FGU står på skuldrene af især produktionsskolernes værkstedspædagogik, der kombineret med VUC’s almen undervisning, skal ruste de unge fagligt, personligt og socialt, til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller at få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Klik her for at læse værdiprogrammet
Klik her for at læse mere om projektet på FGU Aarhus’ hjemmeside og her for at læse mere på Pluskontoret hjemmeside.