Grindsted Skole - Udvidelse af bevaringsværdig landsbyskole

Bygherre:
Aalborg Kommune

Adresse:
Uggerhalnevej 4, 9310 Vodskov

Type:
Til- og ombygning af landsbyskole. Energiklasse 2020, udført efter DGNB-principper.

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, brugerproces, programmering, projekt- og projekteringsledelse, projektering, udbud i 12 fagentrepriser, byggeledelse og fagtilsyn.

Areal:
915 m² tilbygning, 200 m² ombygning og nedrivning af eksisterende pavillonbyggeri.

Byggesum:
12,3 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Orbicon

År:
2015-2017 (ibrugtaget)

Foto og film:
Jesper Balleby

 

Præmiering:
Aalborg Kommunes Arkitekturpris “Ny Arkitektur indlevet i landsbymiljøet” 2018

Bæredygtig fleksibel landsbyskole
Grindsted Skole er en lille skole med et stort fællesskab. Skolen er 1- sporet fra 0.- 6. klasse med ca. 110 elever og godt 30 medarbejdere. I tilknytning til skolen er DUS/SFO, som har elever fra 0.-3. klasse. De nye rammer på Grindsted Skole skal understøtte intentionerne og målet med skolereformen. Skolen er en del af landsbyordningen, hvilket i korte træk betyder, at børnehave, skole og DUS anskues som et sammenhængende forløb. Den overordnede vision er dobbeltbrug af lokalerne, således at der bliver flest mulige funktioner på de kvadratmeter, der kan bygges.

Den nye bygning er designet og opført med udgangspunkt i Aalborg Kommunes bæredygtighedsmanual, der er baseret på principperne fra DGNB. Manualen indeholder kommunens mindstekrav til de forskellige emner, som DGNB berører. Eksempelvis var det et mindstekrav, at bygningen skulle opføres i lavenergiklasse 2020.

Udvidelse af bevaringsværdig skole
De oprindelige hovedbygninger fra 1868 og 1910 er bevaringsværdige. Derudover bestod skolen af en tidligere bolig fra 1956 samt 5 pavilloner opført fra sidst 60’erne til sidst 80’erne, der skulle rives ned. De oprindelige skolebygninger havde længe været gemt væk bag de midlertidige pavilloner, og vi ønskede at ”give skolen tilbage til byen” og åbne op ud til vejen. Vi har arbejdet med landsbymotiver som den firelængede gård og gavlmotivet, der begge er meget fremherskende i området. Tilbygningen blev nøje placeret således, at der opstod et bygningskompleks bestående af 5-6 længer med synlige gavle ud mod Uggerhalnevej, der tilsammen danner to gårdspladser.

Ved at bygge tilbygningen sammen med både lærerbygningen fra 1868 og administrationsbygningen fra 1956 fik vi det hele til at gå op i en højere enhed med sammenhæng imellem funktioner og niveaufri adgange over til de eksisterende dele. Der er foretaget mindre ombygninger og renoveringer af de bevaringsværdige bygninger, der bl.a. indeholder personalefaciliteter og værksteder. Der er etableret et multiværksted, hvor der undervises i både Naturteknologi, Billedkunst samt Håndværk & Design.

Tilbygninger er opført med respekt for de eksisterende bygninger i naturlige, langtidsholdbare materialer. Der er brugt en gul mursten med bagsiden udad. Vi har så at sige vendt vrangen ud på bygningen for på den måde at lege med materialerne, bruge dem på en ny måde og skabe et spændingsfelt mellem nyt og gammelt. Træoverflader er brugt for at skabe en varm kontrast til tegl som det hårde og kolde materiale, og træet er brugt som inventar og til at integrere de akustiske løsninger.

Læringsmiljøer er i høj grad udviklet sammen med brugerne. Tidligt i processen var der en emneuge, hvor nogle elever arbejdede med det fysiske miljø. De skulle fortælle/formidle hvilket sted, der var deres bedste læringssted. Langt hen ad vejen var svaret samstemmende: Man ville gerne have fordybelsesmiljøer, huler, kroge, trætoppe, bløde møbler etc. Ledelse og medarbejdere var enige, og vi er gået hele vejen, dels med de bygningsfysiske elementer som huler, siddetrapper, kroge og rum, og dels med et inventarkoncept der netop efterlader plads til forskellige læringsstile.

Til indvielsen af den nye tilbygning var der mange positive tilkendegivelser fra fremmødte borgere og brugere af skolen:

”Tilbygningen passer utrolig flot ind i området – både i forhold til skoven og i forhold til sammenhængen med de eksisterende bygninger. Vi er også meget begejstrede for den skønne fornemmelse man får inde i bygningerne – specielt i de rum, der vender ud mod skoven. De er virkelig rare at opholde sig i. Jeg er sikker på, at skolen bringer masser af stolthed og glæde til byen hos alle os, der bor her eller bruger skolen”, udtalte Marianne Ellersgaard fra Grindsted.

Publikationer & Film:
Danske Arkitektvirksomheder Eksempelsamling “Læring”
Evaluering af Grindsted Skole
DCUM Webinar “Betydning af pædagogisk vision for succesfyldt byggeri”
Se dronefilm om Grindsted Skole