Børnehuset Jorden Rundt - ombygning af fritidshjem til integreret institution

BYGHERRE:
Aarhus Kommune

ADRESSE:
Rundhøj Allé 83, 8270 Højbjerg

PROJEKT:
Etablering af dagtilbud Børnehuset Jorden Rundt inkl. udearealer i tidligere fritidshjem

YDELSE:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, brugerproces, programmering, projektering, udbud i fagentrepriser, byggeledelse og fagtilsyn

AREAL:
Ca. 543 m² ombygning og ca. 3000 m² udearealer

BYGGESUM:
5,5 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Lars Lindgaard rådgivende ingeniører

ÅR:
2014-2017

FOTOS:
Jesper Balleby

 

Jorden Rundt – etablering af dagtilbud inkl. udearealer i tidligere SFO
Det tidligere fritidshjem, som SFO og klub flyttede ud af, er ombygget til en integreret institution til 24 vuggestuebørn, 40 børnehavebørn og 6-8 børn med handicaps. I de nye faciliteter samles de to eksisterende dagtilbudsafdelinger Snurretoppen og Neptun. Ombygningen omfatter bl.a. opgradering af indeklimaet, etablering og opgradering af grupperum med nicher, garderober, toilet/puslerum, personalefaciliteter og liggehal.

Organisering, logistik og transparens er vigtige elementer, der er med til at optimere funktionen i en børnehave. Bygningen kan gøre det lettere for pædagogerne at udføre deres arbejde.

Ombygningen er udført på en nænsom måde, således at huset fremstår homogent og næsten uberørt på trods af en omfattende renovering af alle installationer og overflader. Samtidig med at der er holdt fast i den gule tegl og de murede detaljer, er der tilføjet en del træ i interiøret.

Positiv evaluering ved 1-års gennemgang
I forbindelse med 1-års gennemgangen har Pluskontoret Arkitekter foretaget en evaluering af projektet i tæt samarbejde med daginstitutionens pædagogiske leder Lone Schwert, der har været med i hele forløbet fra den første skitsering i 2014 til ibrugtagning af institutionen i 2017. Hun er yderst tilfreds med projektforløbet og det færdige byggeri:

Der var en positiv og konstruktiv involveringsproces, hvor  vi oplevede stor lydhørhed fra rådgiversiden og et godt samarbejde på tværs i brugergruppen.

Resultatet af det ombyggede projekt er både flot og brugbart. Organisatorisk fungerer huset helt optimalt med kontor og personale lige indenfor døren, børnehaven først for og vuggestuen længst nede. De særlige tiltag med små rum i rummet og meget brug af træ virker efter hensigten og giver en særlig stemning samt nye muligheder for leg og opdeling af grupperne.

Akustik og lydisolering fungerer virkeligt godt. Der er ingen lydsmitte imellem rum, og inde i rummet er lyden dæmpet og behagelig. De tiltag, der blev foretaget under projekteringen for at sikre lydforholdene i ombygningen, har virket efter hensigten.

Alle der kommer til daginstitutionen tror, at huset er bygget til formålet, for man kan ikke se, at det er ombygget fra en anden funktion,” udtaler pædagogisk leder Lone Schwert.

Rundhøjskolen – Etablering af faciliteter til SFO og klub
Samtidigt med etableringen af dagtilbuddet blev Rundhøjskolens SFO og klub moderniseret. Læs mere om projektet her Rundhøjskolen – Modernisering af SFO og klub.