Rundhøjskolen - Etablering af faciliteter til SFO og klub

BYGHERRE:
Aarhus Kommune

ADRESSE:
Holmevej 200, 8270 Højbjerg

PROJEKT:
Etablering af faciliteter til SFO og klub inkl. udearealer på Rundhøjskolen

YDELSE:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, brugerproces, programmering, projektering, udbud i fagentrepriser, byggeledelse og fagtilsyn

AREAL:
Ca. 435 m² ombygning og ca. 3000 m² udearealer

BYGGESUM:
3,3 mio. kr.

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Lars Lindgaard rådgivende ingeniører

ÅR:
2014-2017

FOTOS:
Jesper Balleby

Modernisering af Rundhøjskolen – etablering af faciliteter til SFO og klub
SFO for 3.- 4. klasse samt fritids- og ungdomsklub havde til huse i Fritidshjemmet på Rundhøj Allé 83. Projektet havde til formål at flytte SFO og klub til Rundhøjskolen og etablere integrerede nutidssvarende fritidsmiljøer på skolen. Dette foregik ved, at der blev etableret “baser” til SFO og klub samt fællesrum til brug for både undervisning og fritid. Ved ombygning og etablering af baserne var der særlig fokus på akustik og indeklima. Desuden blev etableret køkkener, siddetrapper og udgange til terrasser, således at fritidsmiljøet er nutidssvarende opholdsrum med en lidt særlig, næsten hjemlig karakter.

Skolens legeplads blev opgraderet på baggrund af en etapedelt helhedsplan for udearealerne. I denne etape blev etableret opholdsterrasser ved baserne og anlagt en ny primær adgangssti fra Holmevej, den eksisterende boldbane blev opgraderet med hegn, boldmure og en tribune med legepladsskur.

Børnehuset Jorden Rundt – etablering af dagtilbud inkl. udearealer i tidligere SFO
Samtidigt med etableringen af nye lokaler til SFO og klub blev der etableret nyt dagtilbud i det fritidshjem, som SFO og klub flyttede ud af . Læs mere om projektet her Børnehuset Jorden Rundt – ombygning af fritidshjem til integreret institution.