Åbyhøjgård afd. 310 / 18 nye ungdomsboliger - AL2Bolig

Bygherre:
AL2bolig

Adresse:
Åbyhøjgård, 8230 Åbyhøj

Projekt:
Nybyggeri af 18 ungdomsboliger af 45-50 m² (som led i renovering af alment boligområde på 297 boliger)

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i totalentreprise: Konkurrenceforslag, projektering, brugerproces, IKT-ledelse og fagtilsyn

Areal:
900 m²

Byggesum:
15 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
MT Højgaard, RUBOW arkitekter, NIRAS

År:
2014-2018 (under projektering)

 

Moderne ungdomsboliger med altan og terrasse
Åbyhøjgård består af 10 boligblokke fordelt på to afdelinger – alle blokke er af typen kendt som Sydjyllandsplanen. Åbyhøjgård er opført i 1968, og bebyggelsen ligger attraktivt på grænsen mellem by og land.

Som led i renoveringen af Åbyhøjgård nedrives 18 eksisterende ungdomsboliger og erstattes af 18 nybyggede, moderne ungdomsboliger med altan og tagterrasse. Nybyggeriet er tænkt med en aftrappende form mod bebyggelsens indre område, således bygningsvolumenet ikke fremstår for voldsomt og dominerende. Aftrapningen mod ”den grønne kile” udføres med fælles terrasser og trapper til terræn. Mod ankomstvejen udføres elevator og fællestrappe. Ud for hver bolig udføres en kombineret altangang og privat altan, hvor den enkelte beboer kan indrette sig. Altanerne er med til at give bygningen dets eget udtryk, idet de udføres med en ”savtakket” udformning.

Gavl mures op i grålig tegl som ved de nyrenoverede boliger i bebyggelsen. Facader beklædes med plade – evt. som de lyse plader der anvendes i øvrigt i bebyggelsen. Ved indgangsdøre kan mindre flader beklædes med trælister. Døre og vinduer som træ/alu – evt. lakeret træ indvendigt. Siddeniche i vindue i træ. Trægulve og lofter i hvidt træbeton. Boliger udføres som præ-fabrikerede bokse.