Åbyhøjgård, AL2bolig - Renovering af 297 almene boliger

Bygherre:
AL2bolig

Adresse:
Åbyhøjgård, 8230 Åbyhøj

Projekt:
Renovering af alment boligområde – herunder nybyggeri af ungdomsboliger

Ydelse:
Arkitekt- og landskabsrådgivning i totalentreprise: Konkurrenceforslag, projektering og fagtilsyn

Areal:
24.395 m². 10 etageblokke, 297 boliger – heraf 18 ungdomsboliger. Afd. 110: 153 lejligheder, Afd. 310: 144 lejligheder.

Byggesum:
320 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
MT Højgaard, RUBOW arkitekter, NIRAS

År:
2014-2018 (under udførelse)

Åbyhøjgård – renovering med respekt for historien
Åbyhøjgård består af 10 boligblokke fordelt på to afdelinger – alle blokke er af typen kendt som Sydjyllandsplanen. Åbyhøjgård er opført i 1968, og bebyggelsen ligger attraktivt på grænsen mellem by og land. Åbyhøjgård lider under byggetekniske problemer – den korte byggeproces og standardiserede detaljleløsninger har kostet på bygningsdelenes levetid, ligesom der er energimæssige problemer. Tidligere renoveringer har ikke løst de grundlæggende byggetekniske problemer og har medført et uensartet og uartikuleret arkitektonisk udtryk.

Renoveringen omfatter renovering af altan- og indgangsfacader, nye efterisolerede gavle, nye vindfang og nye vinduer i opgangene. Desuden etableres nedgravede affaldsstationer. I boligerne etableres nyt ventilationssystem, udskiftes faldstammer og der tætnes mellem lejlighederne.

Som led i renoveringen nedrives 18 eksisterende ungdomsboliger og erstattes af 18 nybyggede, moderne ungdomsboliger med altan og tagterrasse.

81 af de i alt 297 boliger ombygges til tilgængelige boliger særligt egnet for ældre og handicappede. Projektet er programmeret efter de danske DGNB-krav med minimum sølv-certificering.

”Tilbuddet er veldisponeret og godt gennemarbejdet, og der er gennemtænkt alt fra byggeteknik, industrialisering, produktion og proces samt med ”beboerne i centrum”. (…) Projektet udstråler klarhed og dybdegående bearbejdning af alle delaspekter, der sammenfattes i arkitekturen,” lyder det bl.a. i dommerbetænkningen