31. januar 2018

Pluskontorets GenhusningsTjeneste

Pluskontoret Arkitekter har omfattende erfaring med renovering af almene boliger og med beboerkoordinering i forbindelse med genhusning og håndtering af beboere.

Vi tilbyder derfor en komplet GenhusningsTjeneste som en selvstændig ydelse, hvor vi i samarbejde med den enkelte boligforening skræddersyr en genhusningskøreplan, der passer til det konkrete projekt.

Billedet herover er et eksempel på en genhusningskøreplan, lavet til beboerne i forbindelse med renoveringen af Løget By i Vejle.

Tryghed for beboerne
Pluskontorets GenhusningsTjeneste varetager bl.a. beboerkoordinering og information i forbindelse med genhusning, tildeling af genhusningsboliger og udarbejdelse af flytteudbud.

I GenhusningsTjenesten har vi fokus på at sikre et højt informationsniveau og på at kommunikere i øjenhøjde med beboerne. Det er vigtigt, at beboerne tidligt i forløbet får besked om de overordnede planer og ved, hvad der skal ske og hvornår, så de kan forberede sig og planlægge perioden, hvor de ikke skal bo i egen bolig.

Vores erfaring er, at en professionel GenhusningsTjeneste med et menneskeligt ansigt giver beboerne tryghed.

Eksempler på GenhusningsTjenestens tiltag

  • Informationsmøder for beboerne, hvor vi gennemgår vilkår og tid omkring genhusningen
  • Behovsundersøgelser, fx i form af spørgeskemaer til beboerne
  • Varsling af renovering
  • Etapeinfomøder, efterhånden som renoveringen skrider frem, hvor vi giver specifik information til de berørte beboere
  • Beboerhotline på telefon og mail
  • Ugentlig træffetid, fx i et beboerhus
  • Infofoldere og nyhedsbreve på forskellige sprog, der løbende informerer beboerne
  • Flytteudbud, hvor vi inviterer udvalgte flyttefirmaer til at give tilbud
  • Koordinering af tilstrækkeligt antal genhusningsboliger og fordeling af disse
  • Håndtering af individuelle designvalg og tilkøb

Kontakt
Hvis du ønsker at vide mere om Pluskontoret Arkitekters GenhusningsTjeneste, er du velkommen til at kontakte Mette Stavad på 5374 4004 eller ms@pluskontoret.dk

Se eksempler på projekter med GenhusningsTjeneste:
Løget By, AAB AAB Vejle – genhusning af 945 husstande i forbindelse med renovering
Skovvænget-Brombærvej, Haderslev Boligselskab – genhusning af 245 husstande i forbindelse med renovering.