Løget By, AAB Vejle - Renovering af 972 almene boliger

Bygherre:
AAB Vejle, afd. 41 og afd. 42

Projekt:
Renovering af alment boligområde samt nyt kvartershus, nye tagboliger og ny daginstitution.

Ydelse:
Arkitektrådgivning. Fysisk helhedsplan, beboerinddragelse, skitsering og projektering, udbud i to hovedentrepriser, fagtilsyn, beboerhåndtering og koordinering af genhusning.

Areal:
Afd. 41: 14 blokke (335 lejl.) og 66 atriumhuse /
Afd. 42: 11 blokke (366 lejl.) og 205 længehuse

Byggesum:
562 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
COWI og byMUNCH (renovering), Søren Jensen (kvartershus)

År:
2014-2016

Foto:
Jesper Balleby

Løget By, Afd. 41 og 42

Det almene boligområde Løget By, på ca. 50.000 m², blev grundlagt for godt 30 år siden og er kendetegnet ved blandedeboligformer lige fra lejligheder i etagebyggeri til eftertragtede fritliggende huse. Løget By har været inde i en negativ udvikling, hvor ressourcestærke beboere er flyttet ud. Med en omfattende renovering af boliger, udearealer og infrastruktur og opførelsen af et nyt kvartershus samt nye boligtyper er der taget et stort skridt mod at ændre områdets omdømme og fokusere på stedets mange gode kvaliteter. Pluskontoret Arkitekter har siden 2004 været arkitektrådgiver for AAB Vejle omkring renoveringen af områdets 972 boliger – ca. 1600 beboere – oprindeligt i forbindelse med udarbejdelse af den fysiske helhedsplan.

Projekter udført for AAB Vejle i Løget By:
2004-2011 / Fysisk helhedsplan / Udarbejdelse af fysisk helhedsplan
2011 / Nye tagboliger / Dispositionsforslag til 15 nye tagboliger og udbud i totalentreprise, opført parallelt
med renovenringen af etageblokkene
2011-2012 / Nyt kvartershus / 10 mio. kr. /Totalrådgiver på nyt fælleshus som markør og kickstart af renoveringen.
2012-2016 / Renovering af områdets 972 boliger / 562 mio. kr. / Gennemgribende renovering af facader, tage, vinduer og døre, trappeopgange og køkkener og bad. Ombygning til tilgængelige boliger og parterre-boliger i to plan.
GenhusningsTjenesten: beboerinddragelse og -koordinering under projektering og udførelse.
2014-2015: Ny integreret daginstitution. Ny vuggestue og børnehave til 65 børn.
2014-2018 / Infrastrukturprojekt / 80 mio. kr. / Forbedring af infrastrukturen og tryghedskabende tiltag, bl.a. åbnes bebyggelsen op mod nabokvartererne, og renoveringen af de bolignære udearealer fortsættes ud til de ydre kanter. Støttet af LBF’s Infrastrukturpulje med 80 mio. kr. / Læs om infrastrukturprojektet her.

“Det her er et skoleeksempel på, hvordan man kan ændre et boligområde,” udtalte udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg til invielsen af Løget By den 7. april 2016.

Publikationer:
“Løget By- fra isoleret boligområde til levende bydel i balance”
Byggeskadefondens “Guide til kvalitet ved bygningsrenovering”
Arkitekturguide Vejle – Ny arkitektur 1990-2016