20. februar 2024

Pluskontoret vinder Hejnsvig Skole

Smilene er ekstra brede hos Pluskontoret for tiden – vi har nemlig vundet opgaven om opførelse af en ny skole i Hejnsvig. Læs pressemeddelelsen fra Billund Kommune herunder.

 

Billund Kommune tager næste skridt på vejen mod en ny skole i Hejnsvig
Pluskontoret Arkitekter er nu valgt som totalrådgiver til det kommende skolebyggeri i Hejnsvig. Virksomheden er specialiseret i netop skolebyggeri og læringsmiljø.

Det er en erfaren partner, som Billund Kommune har indgået totalrådgiveraftale med vedrørende byggeriet af en ny skole i Hejnsvig.

Pluskontoret Arkitekter og underrådgiverne OBH Rådgivende Ingeniører får nemlig til opgave at opføre en ny stjerneformet skole i Hejnsvig med multifunktionelle rum og lokaler, der også kan benyttes af byens lokale foreninger.

Visionen for byggeriet er at skabe en skole, som både understøtter Playful Learning, og at bygningen bliver et samlingspunkt for foreningslivet og bidrager til udviklingen af Billund Kommunes stærke byer.

”Vi arbejder på en skole, hvor indretningen i høj grad understøtter vores legende tilgang til undervisningen, så der både bliver plads til de elever, der vil eksperimentere og de elever, der har brug for at fordybe sig. Samtidig er vores mål, at vi med den nye skole i Hejnsvig skaber et stærkt samlingssted – både for skolen og for hele byen, hvor fællesskabet kan blomstre. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med Pluskontoret Arkitekter har fundet en totalrådgiver, som kender byen og skolen fra tidligere,” udtaler Bjarne Larsen, udvalgsformand for Børne- og Familieudvalget i Billund Kommune.

Totalrådgiver med speciale i skolebyggerier
Som totalrådgiver vil Pluskontoret stå for den overordnede koordinering og styring af projektarbejdet, så byggeriet af den nye Hejnsvig Skole kommer godt i mål.

Arkitektvirksomheden, som er baseret i Aarhus, kender både Hejnsvig og skolen aldeles godt, da virksomheden også var totalrådgiver i forbindelse med byggeriet af idrætshal og børnehave til Børne- og Ungeuniverset i Hejnsvig, der blev opført i 2015.

Pluskontoret Arkitekter har erfaring fra en lang række skole- og daginstitutionsbyggerier i hele landet, og projektansvarlig Britta Hjuler glæder sig over, at virksomheden har vundet udbuddet og ser frem til samarbejdet med Billund Kommune.

”Det har været forfriskende at se Billund Kommunes anderledes tilgang til opgaven på Hejnsvig Skole. De har taget afsæt i det stærke visionsgrundlag, som har den legende tilgang til læring i fokus og givet sig god tid til at udvikle en bygningsdisponering, der understøtter andre pædagogiske og didaktiske metoder i samarbejde med brugerne. Så det er et spændende projekt, som vi glæder os til at komme i gang med,” udtaler projektansvarlig Britta Hjuler, som er arkitekt og partner hos Pluskontoret Arkitekter.

Hun suppleres af arkitekt Daniel Kjær Olsen, der er sagsarkitekt og ass. projekteringsleder hos Pluskontoret Arkitekter.

”Jeg ser frem til at komme til Hejnsvig skole igen, efter at have ledet arbejdet med udarbejdelse af daginstitutionen og idrætshallen tilbage i 2013-2015. Det bliver spændende at færdigudvikle og projektere en ny tidssvarende skole og se den fungere i samspil med børnehaven og idrætshallen,” udtaler Daniel Kjær Olsen.

I udvælgelsen er der særligt lagt vægt på, at tilbuddet fra Pluskontoret Arkitekter er økonomisk mest fordelagtigt i forhold til udbuddets kriterier.

Den nye skole i Hejnsvig ventes at stå klar i foråret 2026. Her bliver der plads til 200 elever med 20 elever pr. klasse.

Du kan læse mere om daginstitution- og multihalprojektet i Hejnsvig her.
Visualisering: RasmusRasmus (lånt fra udbudsmateriale)