Hejnsvig Børne- og Ungeunivers - Ny multihal og daginstitution

Bygherre:
Billund Kommune

Adresse:
Bakkevej 9, 7250 Hejnsvig

Type:
Ny multihal og daginstitution, ombygning af skoletorv og administration + helhedsplan for Hejnsvig Skole

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitektrådgivning, brugerproces, projektering, udbud i 5 storentrepriser, fagtilsyn, projektopfølgning, udarbejdelse af helhedsplan

Areal:
500 m² daginstitution, 1100 m² multihal og 450 m² ombygning af eksisterende skole

Byggesum:
24,5 mio. kr. (daginstitution og multihal)

Tilknyttede rådgivere:
SlothMøller, Green Sustainable Landscape (GSL), Lars Lindgaard

År:
2013 – 2015

Hejnsvig Børne- og Ungeunivers – et samlet tilbud til børn og unge
Med børne- og ungeuniverset har man samlet de tre funktioner skole, hal og daginstitution under samme tag og med en fælles ankomst. En ny aktivitetsplads med indkig til hallen byder velkommen og skolens kantine er ombygget et fælles torv, der er knudepunkt mellem de forskellige funktioner.

Ny daginstitution og multihal
Den nye daginstitution kobler sig på den eksisterende skole og er disponeret som en række forskelligt udformede enheder, der alle samles under et stort tag i direkte forbindelse med skolen.

Den nye multihal er udformet med henblik på at danne en fleksibel og funktionel ramme om en bred vifte af idræts- og forsamlingsaktiviteter i både skole- og fritidsregi. Hallen anvendes til skolens og børnehavens skemalagte idrætsaktiviteter samt som base for aktiviteter i den lokale idrætsforening. Derudover bruges hallen som skolens samlingsrum ved store fællessamlinger, optræden, forældrearrangementer m.v. og som lokalsamfundets fælles sal.

Helhedsplan for fremtidssikring af undervisningsfaciliteter
Aktuelt udarbejder Pluskontoret en helhedsplan for kvalitetsløft af undervisningsmiljøet på Hejnsvig Skole, herunder vurdering af optimal udnyttelse af de eksistere rammer og behov for modernisering. Helhedsplanen skal danne grundlag for politisk beslutning om bevilling af midler til renovering af skolens faciliteter.

Fotos: Jesper Balleby