6. februar 2020

Ny institution i gamle klæder

På en grå og regnfuld januardag i sidste uge, summede daginstitutionen Kildemosen af liv og varme. Institutionen kunne nemlig fejre indvielse af sine nye bygninger og både børn, forældre, personale, repræsentanter fra Kolding Kommune og rådgivere var inviteret til rundvisning, kaffe og kage i de nye rammer på Lykkegårdsvej i Kolding. Dagen bød også på taler fra institutionsleder Vibeke Mortensen (billedet herunder), medlem af Børne- og Ungeudvalget i Kolding Kommune Kristina Jørgensen og Kristian Nordheim fra Pluskontoret Arkitekter.

Genanvendelse af byggematerialer i et cirkulært forløb
Kildemosen er en fusion af 4 forskellige daginstitutioner i det sydvestlige Kolding, som nu har fået fælles adresse og én fælles ledelse. Daginstitutionen er beliggende på den gamle kasernegrund i byen og netop kasernen har stor betydning for Kildemosen. Daginstitutionens nye bygninger er nemlig muret af tegl fra kasernen, som er blevet renset og upcyclet til genbrug i de nye, moderne rammer.

Genanvendelse og bæredygtighed er et gennemgående tema i Kildemosen, hvor også andre materialer fra den gamle kaserne er genbrugt i byggeriet i et cirkulært forløb. Bl.a. er øvrige byggematerialer fra kasernen brugt til eksempelvis bundsikring og farvetoner fra kasernen er blevet genbrugt i institutionen, ligesom at de store bevaringsværdige træer stadig står på grunden og den eksisterende flora på grunden er brugt i detailprojekteringen af uderummene. Hertil kommer flere øvrige bæredygtige tiltag såsom opmærksomhed på biodiversitet, optimal afvikling af regnvand, og i bygningerne et stort fokus på indeklima, dagslys og akustik – vigtige emner, når daginstitutionen, som den største i kommunen, til daglige skal huse mere end 300 og voksne.

4 daginstitutioner i én fælles enhed
Kildemosen er bygget op om et særligt tema – “Det lille i det store”. Når mange børn og voksne skal dele en hverdag, hvor der ofte er fart over feltet og lydniveauet let kan stige, er det vigtigt at institutionen giver optimale rammer for at skabe en god og overskuelig dagligdag for alle. I udformningen af bygningen har det derfor haft stor prioritet fra rådgivergruppen at få arkitekturen nedskaleret og opdelt i mindre enheder, samtidig med at man bevarer det gavnlige ved at være én stor institution.


Oversigtsvisualisering fra konkurrenceforslaget.

Kildemosen er opbygget som 5 særskilte og forskudte huse, der er placeret på hvert sit niveau på grunden. Dette sikrer, at det allerede ved ankomsten er let at orientere sig og læse institutionens struktur. Det arkitektoniske formsprog i Kildemosen er tilpasset nærmiljøet og er i tråd med den tidligere kasernebygning og det omkringliggende villakvarters nedskalerede arkitektur, både hvad angår materialevalg, højder, størrelser på facaderne og tagform.

De 5 huse – 4 børnehuse og 1 personalehus – er bundet sammen af garderober og fællesrum. Hvert hus indeholder 2 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper, med ca. 60 børn i alt. Til hvert hus hører også en mindre, afskærmet gårdhave, som giver børnene nære og trygge udearealer lige udenfor deres hus. Når børnene er klar til at rykke fra vuggestue til børnehave, foregår det i samme hus og børnene bliver derfor i de samme vante og trygge rammer. Ligeledes skal man som forældre primært forholde sig til ét hus, med den samme personalegruppe, gennem hele ens barns tid i institutionen.

At være 4 mindre daginstitutioner samlet i én sammenhængende enhed, har også mange fordele. Man har bl.a. mere plads til forskellige fællesarealer, ligesom at den daglige drift også kan optimeres. Kildemosen tilbyder flere, store fælles læringsrum, som eksempelvis sanserum, motorikrum, værksteder og et storkøkken, der laver mad til alle voksne og børn hver dag. Hertil  kommer en stor, kuperet fælles legeplads, der omkranser hele institutionen, hvor der er rig mulighed for at give den gas på mooncarbanen, lege på forhindringsbanen, hygge sig i bålhuset og gå på oplevelse i det daglige.

Institutionen har et samlet bygningsareal på 3330 m2 og et samlet udeareal på ca. 12300 m2. Byggeriet er udført for Kolding Kommune i totalentreprise af et team bestående af Dansk Boligbyg, MOE Rådgivende Ingeniører og Pluskontoret Arkitekter.

Du kan læse mere om projektet på vores hjemmeside her.