Ny Kildemosen - Børneinstitution i Kolding

BYGHERRE:
Kolding Kommune

ADRESSE:
Lykkegårdsvej, Kolding

TYPE:
Nybyggeri af daginstitution til 160 børnehavebørn, 84 vuggestuebørn og 10 gæstehuspladser til dagplejebørn samt ca. 65 ansatte. Vundet totalentreprisekonkurrence.

YDELSE:
Arkitekt og landskabsarkitekt i totalentreprise.

AREAL:
3.330 m²

BYGGESUM:
45,8 mio. kr.

SAMARBEJDSPARTNERE:
Dansk Boligbyg, MOE

ÅR:
2018-2019

Ny børneinstitution med imødekommende udtryk
Man bydes velkommen til børneinstitutionen Ny Kildemosen af fem visuelt selvstændige huse i gult tegl og med karakterfulde tagprofiler, udlagt forskudt og forbundet af lave mellembygninger. Den nye institution signalerer åbenhed og nedskalering i tråd med villakvarterets nedskalerede arkitektur og den øvrige kontekst.

Fire af husene rummer institutionens børneklynger med vuggestuegrupperum orienteret mod syd og de nære og overskuelige uderum, mens børnehavegrupperum er orienteret mod nord, hvor nærlegepladser samt fjernlegeplads er placeret. I de tre lave mellembygninger er der placeret to garderober, som hver er fælles for to børneklynger samt institutionens fællesrum og produktionskøkken. Det femte hus rummer personaleafdelingen.

De vigtige indre fællesrum placeres centralt i projektet og kan således tilgås af alle. Samtidig sikrer organiseringen af klyngerne, at der er ideel mulighed for aktivitet mellem aldersgrupperne såvel som samarbejde på tværs af klyngerne.

Landskabelig graduering af aktivitetsniveau 
Disponeringen af de enkelte klynger på grunden understøtter den landskabelige tankegang om en graduering af aktivitetsniveauet, så stille leg og de trygge uderum for de mindste børn optimalt samles omkring husene, mens mere aktiv og selvstændig leg for de større børn kan finde sted i grundens periferi, hvor landskabet opleves mere naturpræget.

Uddrag fra dommerbetænkningen
“Der er tale om et meget vellykket projekt, der ikke alene formår at ramme de pædagogiske ambitioner og optimale daglige funktionelle hensyn for Kildemosens medarbejdere, men også på en overbevisende måde lykkes med at tilpasse institutionen til omgivelsernes skala og børnenes univers.”

”Udearealerne er tænkt som en graduering af aktivitet. De indrammede, grønne rum for vuggestuebørn mod syd opleves trygge, og beplantes med sorter, der i farver sammentænkes med farveholdningen indendørs – en flot sammenfletning af inde og ude. Mod nord udlægges to større legeområder for børnehavebørn, der giver ideel mulighed for fællesbrug og samarbejde mellem to klynger.”