4. december 2019

Når det formelle bliver uformelt

Vejen by har fået et nyt, flot hus. På Rådhuspassagen 3 – samme velkendte adresse som før, ligger byens nye rådhus. Et hus, der ikke kun er skabt for kommunen og de kommunale medarbejdere, men for alle byens borgere.

Huset, der stod klar til indflytning lige efter sommerferien og som blev fejret med en stor indvielsesfest d. 5. oktober 2019, skal huse et bredt udvalg af kommunens medarbejdere, borgerservice og byrådssal.

“Det er et hus til hele byen. Mange nye bygninger af denne type bliver placeret i byernes periferi. Dette hus ligger midt i Vejen By, hvilket i høj grad smitter af på husets disponering. Det er både et rådhus, men det er også et slags medborgerhus til alle byens borgere” siger Kristian Nordheim, partner i Pluskontoret Arkitekter, og fortsætter “Vi har forsøgt at arbejde med et andet indtryk af huset end det gamle rådhus, som var meget lukket og uigennemtrængeligt. Huset udtrykker åbenhed og transparen og er faktisk designet sådan, at det fungerer som en offentlig passage i byen. På denne måde kan byens borgere nemt få et dagligt indtryk af, hvad der foregår på rådhuset.”

I hele huset har der være fokus på at skabe et så imødekommende rådhus som muligt for både medarbejdere og borgere, hvorpå man kan gøre noget formelt uformelt. Facaden er disponeret med store vinduer og centralt i huset er et gennemgående atrium, som er med til at binde hele huset sammen og gøre det daglige liv i huset synligt – set både inde- og udefra.

Igennem det store atrium har man kunnet skabe et repræsentativt og åbent arbejdsmiljø, hvor man kan se, hvad der foregår i hele huset. Her er der ikke bare én hovedtrappe, men derimod flere forskudte trapper, som forbinder husets 4 etager. På denne måde synliggøres husets daglige aktiviteter og dynamik i det livlige atrium. Hertil er tekøkkener og mødelokaler placeret ud mod atriet, hvilket medvirker til at skabe relationer mellem borgere og medarbejdere og medarbejderne internt. Dette giver et ekstra bæredygtigt tilskud til projektet, rent socialt.

Det gennemgående atrium er også med til at påvirke det samlede arbejdsmiljø i huset i en positiv retning. Bl.a. bliver flere af de mødelokaler, som er placeret ud mod atriet, brugt som arbejdspladser af medarbejderne, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet. Der er skabt en høj grad af synlighed både indadtil og udadtil, hvilket giver et behageligt og varieret arbejdsmiljø.

“Det er et hus til og for demokratiet – set både i udtryk og disponering. I Danmark beror demokratiet på åbenhed, dialog og transparens – man må godt vide, hvad der er på færde. Det er netop dette, vi har forsøgt at fremhæve i det nye Vejen Rådhus” siger Kristian Nordheim.

Fleksibelt arbejdsmiljø uden faste pladser
Projektet er udført i totalrådgivning af et team bestående af Rambøll, Transform Arkitekter og Pluskontoret Arkitekter. Pluskontoret har haft det overordnede ansvar for brugerproces, byggeprogram, disponering af borgerservice, kontoret, byrådssal samt projektets udearealer. Transform Arkitekter har stået for facader og det gennemgående atrium.

Pluskontoret har i arbejdet med disponeringen af arbejdsmiljøet, fokuseret op at skabe en arbejdsplads med en høj grad af fleksibilitet og hvor brugerne selv har været med til at sætte præg på de enkelte afdelinger.

     

“I udarbejdelsen af det fysiske arbejdsmiljø har vi haft en omfattende brugerdialog, hvor vi har afholdt workshops med 6 forskellige medarbejdergrupper, hvis ønsker og ideer blev indarbejdet i byggeprogrammet. Hermed har brugerne selv været med til at sætte præg på deres nye arbejdsplads og de enkelte afdelinger” fortæller Trine Trust fra Pluskontoret Arkitekter.

Arbejdsmiljøet er disponeret sådan, at stort set ingen medarbejdere har en fast arbejdsplads i huset, som også er planlagt med en arbejdspladsbelægning på 0,8. På denne måde skabes der mere luft til de rekreative områder i huset, såsom tekøkkener og loungemiljøer.

“Den moderne arbejdsform lægger op til færre stationære arbejdspladser. De fleste medarbejdere har bærbare computere og har en meget afvekslende arbejdsdag, hvor de ofte er til forskellige møder og sjældent sidder på den samme plads hele dagen. Ved at skabe et hus uden faste arbejdspladser, får vi et uformelt arbejdsmiljø, med plads til en anden og mere varierende arbejdsform” siger Kristian Nordheim.

I indretningen af det fysiske arbejdsmiljø har der været stor fokus på at skabe gode forhold for dagslysindtag og akustik. Især akustikken er der blevet arbejdet intenst med, hvor alle overflader i huset har fået en subtil akustikregulering, bl.a. via gulvtæpper, integrerede gipsplader med perforering i loftet og egetræslister med lydabsorberende kerner under under på væggene. Al akustikregulering er indarbejdet således, at man ikke umiddelbart bemærker det, når man færdes rundt i huset – det giver bare en god fornemmelse.

“Arbejdet med akustikken er tænkt med i huset helt fra star. Og vi er kommet godt i mål, hvis vi selv skal sige det. Til indvielsen d. 5. oktober var der over 800 mennesker i huset, hvor mange tilkendegav, hvor behageligt de syntes det var at færdes i huset, til trods for det store antal besøgende” fortæller Kristian Nordheim.

Et hus for mennesker – af mennesker
Det nye rådhus er opført i tegl og med gennemgående egetræsdetaljer indenfor. Begge klassiske danske materialer, som man ved, har en god holdbarhed. Murværket i huset har en særlig karakter, hvor vinduerne er blevet trukket tilbage med skrå, affasede lysninger.

“Det er et hus for mennesker, bygget af mennesker. Man kan virkelig fornemme håndværket og det store arbejde, som er lagt i huset” siger Kristian Nordheim.

Pluskontoret Arkitekter har endvidere stået for bearbejdningen af udearealerne og tilpasning til Rådhuspladsen. Arbejdet har omfattet både belægning, belysning og adgangsveje. Her er der forsøgt at skabe et bymæssigt flot, hvor huset bliver trukket ned på gadeniveau og lander i øjenhøjde. I huset er der 2 indgange med en passage gennem huset, som fører fra Rådhuspladsen på den ene side og om til parkeringsarealet på den anden. En passage, som det er meningen at borgerne i Vejen kan bruge i det daglige – også selvom at man ikke har et ærinde i huset. Rådhuspladsen ude foran huset fungerer ligeledes som markedsplads og er med til at skabe liv omkring huset. Dette understøtter endnu en gang ønsket om at skabe en bygning og et uformelt sted til hele Vejen.

Læs mere om projektet i denne artikel fra Byggeplads.dk eller på vores hjemmeside.