1. marts 2018

Mock-up af Klostervangens nye facader

Projekteringsarbejdet i forbindelse med renoveringen af Klostervangens 380 almene boliger er i fuld gang.

Mock up’en viser, hvordan de to højhuses facader kommer til at se ud efter renoveringen – med inddækkede altaner i lys beton.

Læs mere om renoveringen af Klostervangen her