Klostervangen, AAB Aarhus - Renovering af 380 almene boliger

Bygherre:
AAB Århus

Adresse:
Grønnegade 105-123 og Langelandsgade 52-62, 8000 Aarhus C

Type:
Renovering og ombygning af alment etageboligbyggeri, opført i 1964-1971, på baggrund af helhedsplan. Etablering af supercykelsti og fælles udearealer. Til- og ombygning af beboerhus.

Ydelse:
Totalrådgivning.
Fase 1: Udarbejdelse af helhedsplan, beboerdemokratisk proces, projektkoordinering og arkitektrådgivning.
Fase 2: Projekteringsledelse, budgetstyring, arkitekt-og landskabsarkitektrådgivning, projektering frem til færdigt byggeri, byggeanddragende, beboerkommunikation, opfølgning
og fagtilsyn. Udbud i 2 storentrepriser

Areal:
380 boliger

Byggesum:
Anslået 300 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
NIRAS, NOVA5

År:
2014 – (igangværende)

Fotos:
Jesper Balleby & Ib Sørensen

Klostervangen – renovering af 380 boliger
Klostervangen består af to højhuse på hhv. 11 og 16 etager opført 1964-1971. I alt indeholder bebyggelsen 380 lejemål. Klostervangen er et særdeles markant byggeri i Aarhus, og renoveringen heraf er en kompleks opgave – både i forhold til det rent bygningsfysiske, men i særdeles også i forhold til de mange beboere, aktører og interessenter, som Klostervangen har.

I udarbejdelsen af helhedsplanen, har det været et særligt formål at afklare, hvordan Klostervangen, trods begrænsningerne i bygningsstrukturen, kan formå at være visionær inden for energioptimering samt hvordan bygninger kan udvikles, så de kan leve op til fremtidens beboeres voksende krav til deres bolig.

Nye tilgængelige boliger og fokus på godt indeklima
Den gennemgribende renovering omfatter nye klimaskærme, inddækning af altangange, samt efterisolering af gavle, tag og dæk mod uopvarmede rum i kælder. Der foretages endvidere en omfattende betonrenovering og eksisterende altangange forstærkes. Renovering indebærer også miljøsanering.

I renoveringen af Klostervangen er der særligt fokus på at skabe et godt indeklima i afdelingens boliger, bl.a. ved optimerede dagslysforhold i boligerne. Dette gøres bl.a. gennem en gennemgribende facaderenovering med en helt ny skal og udskiftning af alle vinduer. Samtidig laves der nye vinduer i gavlene og altangangene på bygninges ene side omdannes til private altaner. Der etableres også et helt nyt ventilationsanlæg i bygningerne.

Der etableres 26 nye tilgængelige boliger fordelt på 2 opgange i Klostervangen. De tilgængelige boliger får bl.a. tilgang til elevator, niveaufri adgang i boligen, nyt køkken og bad, nye overflader samt en ekstra dyb altan, hvor der er god plads til at vende med en kørestol.

Til afdelingen er der ligeledes skabt nye udearealer med bl.a. ny legeplads, bold- og multibane, rekreative områder og en supercykelsti, der integrerer bebyggelsen i Aarhus by.

Totalrådgiver fra helhedsplan til udførelse
Pluskontoret Arkitekter har været den gennemgående totalrådgiver på både Fase 1 og 2 i forbindelse med renoveringen af Klostervangen. Fase 1 omfattede bygningsundersøgelser, udarbejdelse af helhedsplan og ansøgning om støttemidler hos Landsbyggefonden. Fase 2 omfatter implementering af helhedsplanen med projektering, udbud og gennemførsel af renoveringsarbejderne.

Som totalrådgivere har vi bl.a. gennemført en omfattende brugerinddragelse, dialog og samarbejde med bygherre omkring projektudvikling med løbende orientering om projektøkonomi, strategi og muligheder. Herudover en langvarig dialog med myndighederne omkring projektet – herunder særlig interesse fra stadsarkitekt Stephen Willacy, omkring det markante byggeris kommende udtryk og sammenhæng med Aarhus bymidte.

Renoveringen er udbudt i to storentrepriser, hhv. indvendig renovering og facaderenovering samt ombygning af beboerhus i særskilt udbud.