31. august 2017

Landskabs- og infrastrukturprojektet i Finlandsparken og Løget By tager form

Pluskontorets omfattende landskabs- og infrastrukturprojekt i Finlandsparken og Løget By er for alvor ved at tage form. De to boligområder under AAB Vejle får forbedret deres udearealer og infrastruktur, der sammen med den forudgående renovering af blokkene er med til at give områderne et markant imageløft.

Wayfinding og bedre skiltning, nye cykelstier, gangforbindelser og sivegader, kvarterdannelsesstrategier, der skaber identitet og social sammenhæng, fællesopholdsarealer med nye aktiviteter og ny belysning, der skaber øget tryghed, er blot nogen af de mange nye tiltag i Finlandsparken og Løget By, som beboerne i boligområderne og nabokvartererne får glæde af.

I Finlandsparken har landskabsarkitekt og illustrator Helle Blom udsmykket de grå betonmure på afdelingens kulinariske hus og ’Hullet’ i en af boligblokkene. Hullet blev lavet som en del af den tidligere helhedsplan for Finlandsparken for at skabe forbindelse på tværs af boligområdet i Nørremarken. Med nye stier og trapper samt udsmykning af ’Hullet’ opfyldes intentionen i helhedsplanen.

Læs mere om landskabs- og infrastrukturprojektet og se fotos fra Finlandsparken her