29. juni 2017

Landsbyggefonden støtter infrastrukturændringer i udsatte boligområder

Landsbyggefonden har en årlig Infrastrukturpulje på 160 mio. kr. øremærket til infrastrukturændringer i udsatte almene boligområder.

Støtten gives til udsatte boligområder, der omdannes til bykvarterer med forbedrede forbindelser til den omliggende by og øget tryghed – med det formål at vende den negative udvikling i områderne.

Læs mere i Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden – Kapitel 2

Gode erfaringer med støttede projekter
Pluskontoret Arkitekter har gode erfaringer med at søge støtte fra infrastrukturpuljen og med at gennemføre infrastrukturændringer i udsatte boligområder.

Vi har siden 2014 varetaget omfattende infrastrukturændringer og forbedret landskabsarkitektur i boligafdelingerne Løget By og Finlandsparken for AAB Vejle. Landsbyggefondens Infrastrukturpulje støtter projektet med 118 mio kr.

Pluskontoret Arkitekter har udarbejdet ansøgningen til Landsbyggefonden – og varetaget områderegistrering, foreløbig helhedsplan, økonomi, beboerinddragelse, dispositionsforslag, projektering og udbud. Projektet har giver Løget By og Finlandsparken et markant imageløft, der har været med til at ændre områdernes status fra isoleret boligområde til levende bydel.

Hjælp til ansøgning af fondsmidler
Pluskontoret Arkitekter yder hjælp til at udarbejde ansøgning til Landsbyggefonden i forbindelse med infrastrukturprojekter, ligesom vi gerne varetager landskabsarkitektydelsen.

Kontakt os gerne for en uformel snak om et muligt samarbejde i forbindelse med infrastrukturprojekter.

Læs om infrastrukturprojektet i Løget By og Finlandsparken

Se øvrige eksempler på landskabsprojekter i boligområder