27. maj 2021

Hvad skal der ske i Kalmargade?

Over 2 aftener i denne uge bliver der afholdt infomøder for beboerne i Boligkontoret Aarhus afd. 29, Kalmargade. Her kan man høre mere om hvad der kommer til at ske med afdelingen i fremtiden og stille spørgsmål til projektet inden afstemningen om helhedsplanen i midten af juni.

Til infomødet er der blevet lavet en række projektplancher, som vil blive stillet op på infostandere rundt omkring i afdelingen efter møderne, så beboerne har god mulighed for at orientere sig i projektet og dets mange tiltag både inde og ude. Hertil er der også blevet omdelt en infoavis, hvor man kan læse mere om helhedsplanen.

DGNB-certificering på tværs
Helhedsplanen for Kalmargade indeholder mange spændende tiltag. Afdelingen, der er beliggende på Christiansbjerg i Aarhus N., består i dag af 9 boligblokke med i alt 246 boliger samt et mindre fælleshus. Blokkene er opført i starten af 1970’erne som bygninger i 3 etager opført i rødt tegl med fladt tag.

Nu trænger afdelingen til en gennemgribende renovering og trans­formering, hvor eksisterende boliger og uderum gennemrenoveres, samtidig med at afdelingen tilføres nye boliger i form af tilgængelige boliger, rækkehuse og ungdomsboliger, samt et nyt kvartershus og administration.

Hele projektet skal som det første i Danmark certificeres DGNB Guld på tværs af renovering, nybyg og udearealer. 

Beboerproces i en corona-tid
Helhedsplanen for afd. 29 er bl.a. blevet til på baggrund af en inddragende beboerproces, varetaget af Pluskontoret Arkitekter og Labland, hvor udvalgte beboere har været inviteret til flere workshops omkring renoveringen og udviklingen af boligerne og området. (læs mere her)

Efter coronakrisens indtog i Danmark, har det været vigtigt at fastholde fremdriften i den beboerinddragende proces, som derfor har foregået via online video-seancer på Facebook og med udendørs informationsarrangementer.

Pluskontoret er arkitektrådgiver på projektet, som udføres for bygherre Boligkontoret Aarhus. Med på rådgivningsteamet er også bygherrerådgiver Kuben Mangement, landskabsarkitektråder Labland Architects og ingeniørrådgiver Norconsult.