31. januar 2020

Papmodeller gør snakken om fremtidens boligafdeling virkelighedsnær

Bevæbnet med skum, tape, tuscher, post-its og modeller i pap, afholdt vi i sidste uge workshop med ét af beboernes byggeudvalg i Boligkontoret Aarhus’ afd. 29, Kalmargade, i forbindelse med arbejdet med den kommende fysiske helhedsplan for afdelingen.

Temaet for workshoppen var bygningens ydre arkitektur, hvor fokus var sat på facader, tage, altaner og opgange. Her skulle udvalget først definere, hvad der fungerer og ikke fungerer i afdelingens ydre arkitektur i dag. Herefter skulle der klippes og klistres, da beboerne med tape, træ og skum skulle tænke og drømme frit og bygge deres fremtidige boligblok. Her blev der bl.a. snakket om både tagboliger, nye overflader på bygningerne og nye, åbne gavle.

“Ved at arbejde med fysiske modeller i en rummelig og håndterbar skala, gøres arkitekturen meget mere tilgængelig. Det gør dialogen om afdelingens fremtidige udtryk konkret og giver os bedre muligheder for at drømme realistisk og få et virkelighedsnært syn på, hvad der kan og ikke kan lade sig gøre” siger Peter Møller fra Pluskontoret Arkitekter.

Beboerne inddrages tidligt i processen
Workshoppen var den 2. i rækken, hvor beboernes byggeudvalg har givet deres bud og forslag til afdelingen. Udover denne, har der også været en workshop med fokus på afdelingens udearealer og i næste uge afholdes en workshop med fokus på boligerne og den indre arkitektur. I februar skal de 3 byggeudvalg og hele rådgiverteamet bag helhedsplanen på en fælles inspirationstur rundt i Aarhus, hvor Havnehusene på Aarhus Ø., Rosenhøj og Gellerupparken skal besøges. Herefter vil der blive afholdt opsamlingsworkshops, hvor byggeudvalgene skal genbesøge deres arbejde fra de tidligere workshops og kvalificere deres forslag til den nye fysiske helhedsplan.

“Det er vigtigt for os at beboerne bliver inddraget tidligt i processen, når vi arbejder med nye fysiske helhedsplaner i den almene boligsektor. Det er dem, der kender boligområderne bedst og de har meget på hjerte, som er særlig vigtig viden og stor inspiration for os” fortæller Peter Møller.

Tilgængelige boliger er med til at fremtidssikre almene boligbebyggelser
Afdelingen på Kalmargade, med i alt 246 boliger, blev opført i 1973/1974 som en klassisk muret bebyggelse i 3 etager. Efterfølgende gennemgik afdelingen en gennemgribende renovering i 1990, hvor den fik sit nuværende udtryk. Her blev der bl.a. tilføjet en ny tagetage til bebyggelsen og teglfacaderne blev inddækket med aluminiumsplader. Afdelingen trænger nu til en generel renovering, hvor både bygningernes ydre og indre samt udearealerne sættes i stand.

“Ved at arbejde med en samlet helhedsplan for afdelingen, får vi mulighed for at se udover de åbenlyse bygningsfysiske udfordringer og åbner op for en fremtidssikring af afd. 29, Kalmargade, som et attraktivt boligtilbud til Boligkontoret Aarhus’ beboere, i en bynær afdeling, i en tid, hvor der opføres mange nye boliger i Aarhus og omegn” fortæller Peter Møller og fortsætter “Dette sikres bl.a. ved at skabe tilgængelige boliger, som giver mulighed for at de nuværende beboere kan blive boende i afdelingen i mange år”.

Rådgiverteamet for opgaven består, udover Pluskontoret Arkitekter, af Kuben Management, Norconsult og Labland Architects, og arbejdet med helhedsplanen for afd. 29, Kalmargade, forløber i hele 2020.