9. september 2019

Hvad er igang i Klostervangens 16-etagers-højhus-renovering?

Arbejdet med den omfattende renovering af Klostervangen både ind- og udvendigt er kommet godt i gang. Indvendig om-disponeres brand- og flugtvejsforhold således, at alle lejligheder fremadrettet får private altaner på begge side af boligerne. Alle opgange istandsættes og der monteres nye elevatorer i alle opgange. De eksisterende betonfacader renoveres og robusthedssikre, hvorefter der monteres nye facade-elementer i fiberbeton. Alle indgangspartier bliver udskiftet til nye, og der monteres nyt og tryghedsskabende belysning ved alle indgange. Alle nærarealer renoveres og der etableres et nyt, attraktivt fælles udemiljø med legeplads, multibane, fitness, frugtbuske og -træer samt opholdspladser. Det nuværende beboerhus renoveres og der tilføjes en ny tilbygning ved husets sydlige side med tagterrasse. Omkring beboerhuset fornyes og renoveres alle udearealer, således at beboerhuset også i fremtiden er et omdrejningspunkt i Klostervangen.

Det larmer og støver hos beboerne på Klostervangen og det er en hård omgang, men vi håber, at alle vil bære over med det og se frem til et godt resultat i den sidste ende. Vi forventer at kunne aflevere projektet ultimo 2021.

AAB Aarhus er bygherre på projektet og Pluskontoret Arkitekter har været den gennemgående totalrådgiver på arbejdet med Klostervangen, som har forløbet siden 2014. Med på rådgivningsteamet er Niras, der varetager de ingeniørfaglige dicipliner og Nova5 Arkitekter fra København. Renoveringen udføres i 2 totalentrepriser af Færch & Co. Aarhus A/S (indvendige arbejder og anlægsarbejder) samt Enemærke og Petersen A/S (facadearbejder).

Klik på linket herunder for at se en video fra det igangværende arbejde på Klostervangen. Du kan også læse mere om projektet her.

Klostervangen august 2019