2. juni 2022

Genanvendte materialer skaber nye rammer for gamle fællesskaber

I Møllevangen i Aarhus får beboerne i lokalområdet snart en nyt kvartershus og fælles værksted. Der ligger allerede i dag et kvartershus på grunden, men bygningen er udtjent og kan samtidig ikke leve op til de behov, et moderne kvartershus skal opfylde. Det eksisterende fælleshus gemmer på mange historier og oplevelser, der skal videreføres, men faktisk også på en del materialer der kan bruges igen, hvorfor Nyt kvartershus Møllevangen delvist bliver opført af genanvendte materialer fra det eksisterende byggeri.

Det nye kvartershus bygges så man som daglig bruger, gæst eller besøgende oplever et synligt bæredygtigt aftryk. Man kan fornemme at her er tænkt over materialevalget, dagslyset, sociale sammenhænge, fleksibilitet, hverdagen og ”det lille i det store”. Det samlede projekt er overordnet tænkt som en videreførelse af den omkringliggende arkitektur, med forskudte sadeltage og rødt murværk som vigtige sammenhængsskabende elementer. Kvartershuset bygges med et øget fokus på materialevalg og genanvendelighed, en fleksibel plandisponering samt et stilfærdigt, sikkert og langtidsholdbart arkitektonisk formsprog.

Det nye kvartershuse kommer til at kunne rumme mange forskellige aktiviteter, til forskellige størrelser af forsamlinger. Huset er rummer Fællessal og ”Dagligstue”, ”Hverdagstorv”, kontor og servicefaciliteter. Centralt i huset placeres et fælles, åbent folkekøkken. Som en særskilt bygning på grunden opføres et fælles værksted med plads til både cykelreparationer, træarbejde, keramik m.v. Omkring kvartershus og værksted anlægges der fælles, grønne udearealer.

Pluskontoret Arkitekter er meget stolte af, at være valgt som arkitektrådgiver til at opføre dette spændende projekt. Bygherregruppen er en sammenslutning af 4 aktører – Almenbo Aarhus, Boligforeningen Ringgården, Murersvendenes Stiftelse og Enkekasse og Boligkontoret Århus. Projektet ventes at stå færdigt i 2023.

Klik her for at læse mere.