Møllevangen Nyt Kvartershus - Nye rammer til fællesskabet

BYGHERRE:
Almenbo Aarhus, Boligforeningen Ringgården, Murersvendenes Stiftelse og Enkekasse og Boligkontoret Århus

ADRESSE:
Møllevangen, Aarhus V

TYPE:
Opførelse af nyt kvartershus ifb. med eksist. almene boliger i etagebyggeri

YDELSE:
Arkitektrådgivning og landskabsarkitektådgivning. Konkurrenceforslag, skitsering, projektering, projektopfølgning, fagtilsyn. Udbud i hovedentreprise

AREAL:
Fælleshus: 244 m² – Værksted: 30 m²

ENTREPRISESUM:
Ikke oplyst

ÅR:
2022 – 2023 (forventet)

 

Møllevangen er et helt særligt sted i Aarhus; en helt særlig sammenhængende bydel, med snoede veje, forskelligartede grønne gårdrum, terrænforskelle, og en klassisk arkitektur med masser af karakter, små forskydninger, mellemrum og variationer.

Som en grøn frodig og indbydende oase midt i bebyggelsen, ligger områdets store fællesareal med fælleshus, frugttræer, urtehaver, klubfaciliterer, multibane, hønsehus, legeplads, petanquebane og meget mere. En lille by i byen. Det er lige her Møllevangens nye kvartershus skal ligge – på samme placering, som det nuværende fælleshus.

Nye rammer til fællesskabet
Det nye kvartershus skal rumme samme gode funktioner som det gamle – og lidt til. Det skal være lige så rart at være i som det gamle, og så skal det skal kunne fungere til både hverdag og fest – især til hverdagen. Det lille uformelle møde, hyggen og det daglige samvær er det vigtigste. Visionen for det nye kvartershus er derfor at skabe et hus med fællesskabet i centrum, hvor et stærkt socialt og arkitektonisk koncept går hånd i hånd. Byggeriet skal spille sammen med den eksisterende bebyggelse i området, og skal indpasses i den grønne oase, som omslutter hele grunden. Det nye hus skal udviske grænsen mellem ude og inde og indpasse sig i landskabet omkring grunden.

Bæredygtighed
Det nye kvartershus bygges med et øget fokus på CO2. Derfor bygges det primært af træ og genanvendte mursten. Man kan fornemme at her er tænkt over materialevalget, dagslyset, sociale sammenhænge, fleksibilitet, hverdagen og ”det lille i det store”. Det samlede projekt er overordnet tænkt som en videreførelse af den omkringliggende arkitektur, med forskudte sadeltage og rødt murværk som vigtige sammenhængsskabende elementer.

Det eksisterende fælleshus gemmer på mange historier og oplevelser, der skal videreføres, men faktisk også på en del materialer der kan bruges igen. Det gælder bl.a. de sorte facadebrædder og de hvide loftsbrædder, der genanvendes på henholdsvis på dele af facaden og indvendige vægge. De eksisterende kvadratiske vinduer og konstruktionstræ fra spærene genanvendes i værkstedsbygningen.

Der er lagt vægt på genanvendelighed og dermed materialevalg, en robust plandisponering samt et stilfærdigt, sikkert og langtidsholdbart arkitektonisk formsprog.

Det bygges også med stor omtanke for den daglige drift, med gode tekniske gode løsninger og lavt vedligehold.