10. august 2023

Forskydninger, udhæng og legende tagformer binder eksisterende og nyt sammen i Børnehuset Gården

I Silkeborg kan børn og voksne glæde sig til et – næsten – nyt børnehus med tilhørende udearealer i bydelen Buskelund.  I designprocessen har det været vigtigt at binde eksisterende byggeri og tilbygning sammen i ét samlet hus.

I takt med at børnetallet stiger i Silkeborg Kommune, er der opstået et behov for at skabe mere kapacitet i kommunens daginstitutioner. I bydelen Buskelund i den nordlige del af Silkeborg, ligger Børnehuset Gården. En mindre daginstitution der i dag har plads til 50 børn og som nu står overfor en større tilbygning og renovering af det eksisterende byggeri- Projektet er designet med afsæt i henholdsvis landskabets topografi og arkitektoniske elementer fra det eksisterende træbyggeri.

”Bygningskroppen følger terrænets bevægelse, idet tilbygningens forskellige gulvkoter følger terrænets stigning fra syd mod nord. Vi opnår et sammenhængende udtryk bl.a. ved at gentage de rumskabende forskydninger, udhæng, facadebeklædningens monteringsretning og de spejlede tagformer, der også giver huset et lidt legende udtryk.” fortæller Christina Fabricius, som har været sagsarkitekt på projektet gennem konkurrencefasen og vil følge det i samme rolle i de kommende faser.

I det nye børnehus er der særligt fokus på fællesskaber på flere niveauer, sammenhængskraft og det gode børneliv, der skal kunne leves både inde, ude og i overgangen herimellem. De pædagogiske uderum er designet, så der er ligeværdige muligheder for indeliv og udeliv. Der genanvendes eksisterende elementer i udearealerne og suppleres med nye, som matcher børnenes forskellige alderstrin. Uderum og inderum bindes sammen af overdækkede arealer, mange visuelle forbindelser mellem ude og inde samt mange ind- og udgangsmuligheder.

En gennemgående interiørstrategi binder eksisterende og nyt sammen indvendigt, så Gården vil opleves som ét samlet hus, der kan danne ramme om børnefællesskaber på flere niveauer.

Vi er i det tværfaglige projektteam nu i gang med projekteringen, som strækker sig hen over efteråret.

”For at få det hele til at gå op i en højere enhed, hvor et renoveret byggeri skal harmonere med en tilbygning, er det vigtigt at have fokus på de øgede krav der i dag er til byggeri, særligt når vi bygger i træ. Allerede tidligt i konkurrencefasen har specialister inden for bl.a. brand og ventilation været på banen, og det giver virkelig værdi nu, hvor vi skal være endnu mere konkrete med løsningerne.” fortæller Stine, som er projekterende bygningskonstruktør på projektet.

Børnehuset Gården består af 286 m2 eksisterende træbyggeri der renoveres og 1152 m2 tilbygning, der ligeledes bygges i træ. Pluskontoret vandt i foråret vandt opgaven om renovering og tilbygning af børnehuset Gården i Silkeborg i team med totalentreprenør Gustav Hansen A/S og Rønslev Rådgivende Ingeniører. Vi glæder os til at se projektet tage form frem mod ibrugtagning primo 2025.

Du kan læse mere om projektet her.