Børnehuset på Bakken - Til- og ombygning af integreret daginstitution til 9 grupper

BYGHERRE:
Silkeborg Kommune

PROJEKT:
Ny integreret daginstitution til 9 grupper inkl. pædagogisk uderum

YDELSE:
Arkitekt og landskabsarkitektrådgivning i totalrådgivning

AREAL:
1154 m² nybyg + 286 m2 ombygning, 10.300 m2 grund

BYGGESUM:
28 mio. kr. ekskl. moms

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
FAST Entreprise, Rønslev ApS

ÅR:
2023-2025

Projektets designprincipper

To bærende designparametre har været afgørende for formgivningen af tilbygningen: Ét sammenhængende udtryk og landskabets topografi.

Det eksisterende børnehus og tilbygningen skal opleves som ét samlet hus. Arkitektoniske principper fra det eksisterende hus, er derfor ført med i tilbygningens udtryk. Det gælder tagenes rumskabende forskydninger, udhæng, retninger og varierende hældninger.

Byggegrunden hælder fra nord mod syd, og børnehuset ligger dermed på en bakke. Det er et markant landskabeligt træk, som bruges aktivt i formgivningen, idet tilbygningens afdelinger har forskellige gulvkoter, som følger terrænets stigning mod nord.

Aldersdifferentierede pædagogiske uderum

De nye uderum er disponeret, så børn på forskellige udviklingsstadier kan finde steder der passer til netop dem. De trygge og overskuelige bygningsnære arealer, tilbyder rum til den rolige og fordybede udeleg. Længere væk fra bygningen kan man gradvist bevæge sig ud på mere motorisk udfordrende terræner, og blive lidt væk i den høje beplantning.

Længst væk fra bygningen kan de mest eventyrlystne børn få deres behov for at udforske nye, hemmelige steder dækket. Børnehavens og vuggestuens pædagogiske uderum er adskilt af et lavt hegn med integrerede plantekasser og en låge. Hvis det ønskes, er det også muligt at afgrænse legestuens udeareal med et lille hegn. Legeredskaber målrettes børnenes alderstrin på de respektive udeområder.

Børnehuset disponering

Børnehuset Gården skal opleves som et fælles børnehus, der danner ramme om fællesskaber: fra oplevelsen af ét samlet hus hvor vi hører til – til fællesskabet i børnehaven og vuggestuen, fællesskabet to eller tre grupperum sammen, fællesskabet på stuen, fællesskabet i den mindre børnegruppe, i gruppen eller på tværs af grupper, og fællesskabet med få andre børn. Børnehuset opleves i høj grad som flere mindre enheder i en større sammenhæng.

Det nye børnehus er overordnet set disponeret med et afsnit med personalefaciliteter, produktionskøkken og teknik rum, der er orienteret mod grundens ankomstareal. Denne kerne af ”servicefunktioner” strækker sig mellem alle børnehusets børneafsnit, som er disponeret mod legepladsarealerne med gode dagslysforhold, så der er let og naturlig adgang til det fri via grov garderoberne. Gode visuelle forbindelser mellem de indre børnearealer og legepladsen, sikrer i øvrigt en oplevelse af at være tæt på naturen og udelivet. Disponeringen skaber ligeværdig adgang og fordeling rundt i børnehuset, uden at de primære bevægelseslinjer forstyrrer aktiviteter i grupperum og fordybelsesrum.

Materialer og udtryk

Ambitionen med de valgte materialer er, at tilbyde en overflade og et udtryk der understøtter hovedideen om et byggeri, der hierarkisk underlægger sig landskabet og naturen, og mimer terrænets fald fra nord mod syd.

Materialevalg er særligt væsentligt, når der bygges til et eksisterende hus, da nøglen til et sammenhængende udtryk i høj grad ligger her.

Det nuværende børnehus er et træhus beklædt med brædder – og da tilbygningen opføres efter samme konstruktionsprincip, beklædes den ligeledes også med træ i hhv. vandret og lodret montageretning.

Indendørs skal det nye børnehus opleves som et samlet hus. Derfor vælges gulvfarver, fliser, fast inventar og farvesætning i en gennemgående designlinje, som får det eksisterende og det nye til at hænge sammen.