20. november 2017

Borgermøde om udviklingsplanen for Godsbanearealerne i Aarhus

16. november afholdte Bolig og Projektudvikling, Aarhus Kommune et borgermøde på Bydelskontoret ved Godsbanen i Aarhus, hvor man orienterede om den netop vedtagne udviklingsplan og visionerne for Godsbanearealerne i Aarhus.

På en såkaldt ”markedsplads” præsenterede Godsbanearealernes nuværende og fremtidige aktører deres projekter, og borgerne kunne stille spørgsmål og komme med input til de enkelte projekter. Der var mange gode diskussioner, og alle ideer og forslag blev løbende dokumenteret til brug for den videre udviklingsproces.

Pluskontoret Arkitekter deltog som bygherrerådgiver for Aarhus Produktionsskole, der etablerer en ny produktionsskole på Godsbanen. En placering, viceforstander Lis Holm er glad for:

”Vi skal have byen ind i skolen og skolen ud i samfundet. På Godsbanen får vi det bedste udgangspunkt” udtalte Lis Holm til borgermødet.

Den nye produktionsskole forventes at stå færdig i 2021 og skal rumme undervisningsfaciliteter til ca. 400 elever.

Læs mere om projektet her.