Aarhus Produktionsskole - Ny produktionsskole samt ombygning og indretning af undervisningsfaciliteter

Bygherre:
Aarhus Produktionsskole

Adresse:
Godsbanen, Aarhus C / Katriebjergvej 113, Aarhus N

Type:
Etablering af ny produktionsskole  / Ombygning og indretning af eksisterende undervisningsfaciliteter

Ydelse:
Bygherrerådgivning; Procesrådgivning, programmering, projektafklaring (Ny produktionsskole) / Arkitektrådgivning; Brugerproces, programmering, skitsering, projektering, udbud og tilsyn (Div. ombygninger)

Areal:
Ny skole på ca. 6.000 m² / Eksisterende skole ca. 3.000 m²

År:
2013-2021 (Ny produktionsskole) / 2002-2012 (Div. ombygninger)

Ny Aarhus Produktionsskole – bygherrerådgivning
Pluskontoret Arkitekter varetager bygherrerådgivning for Aarhus Produktionsskole omkring etablering af en ny produktionsskole på Godsbanearelaet i Aarhus midtby. Den nye skole forventes at stå færdig i 2021 og skal rumme undervisningsfaciliteter til ca. 400 elever. Projektet fokuserer på interaktion med og udnyttelse af de øvrige kulturinstitutioner og kreative tiltag i området som et tilskud til skolens egne (værksteds-)faciliteter.

Aarhus Produktionsskole er et værkstedsbaseret undervisnings- og vejledningstilbud til unge 15 til 25-årige, der endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen foregår i håndværksbaserede værksteder samt kreative, musiske og mere projektorienterede værksteder.

Pluskontoret har bl.a. assisteret vedr. valg af byggegrund og rådgivet omkring proces, tid, økonomi og kapacitet. Tegnestuen faciliterer frem mod tilblivelsen et brugerinddragelsesforløb for skolens medarbejdere
som baggrund for programmering, lokalplanproces, udarbejdelse af dispositionsforslag og udbud i totalentreprise.

Husarkitekter siden 2002 og helhedsplan for ombygning 
Pluskontoret Arkitekter har siden 2002 været involveret i mange forskelligartede ombygningsprojekter på Aarhus Produktionsskole. Projekterne tager udgangspunkt i en etapedelt helhedsplan, der har vist vejen gennem årene. Etaperne spænder fra etablering af samlingsområde, administration og lærerfaciliteter, ombygninger af værksteder (smed, tømrer, teater, musik, design, foto, medie og grafik mm.) og almen klasser samt udearealer.

Pluskontoret har udarbejdet projekterne som skitseprojekter og udvidede myndighedsprojekter. Herfra har skolen i eget regi udført projekterne som en del af undervisningen på stedet. Skitseprojekterne indeholder en høj grad af involvering fra skolens ledelse og lærere, hvilket sikrer ejerskab til etaperne.

Delprojekter på Aarhus Produktionsskole:
/ Helhedsplan for skolen
/ Ombygning og indretning af atrium til samlingstorv
/ Akustikregulering og udsmykning, samlingstorvet
/ Etablering af 1. sal til administration og lærere
/ Ombygning af Smede og Tømrer
/ Ombygning af Teater, Musik, Foto, Design, Medie & Grafik
/ Udearealer til ophold og vejvisning
/ Care Crew, ombygning og indretning af lokaler