Grindsted Skole - Udvidelse af bevaringsværdig landsbyskole

Bygherre:
Aalborg Kommune

Adresse:
Uggerhalnevej 4, 9310 Vodskov

Type:
Til- og ombygning af landsbyskole. Energiklasse 2020, udført efter DGNB-principper.

Ydelse:
Totalrådgivning; Arkitekt- og landskabsrådgivning, brugerproces, programmering, projekt- og projekteringsledelse, projektering, udbud i 12 fagentrepriser, byggeledelse og fagtilsyn.

Areal:
915 m² tilbygning, 200 m² ombygning og nedrivning af eksisterende pavillonbyggeri.

Byggesum:
12,3 mio. kr.

Tilknyttede rådgivere:
Orbicon

År:
2015-2017

Bæredygtig fleksibel landsbyskole
Grindsted skole er en lille skole med et stort fællesskab. Skolen er 1-sporet fra 0.-6. klasse med ca. 110 elever og godt 30 medarbejdere. I tilknytning til skolen er DUS 1, som har 68 elever fra 0.-3. klasse. De nye rammer på Grindsted Skole skal understøtte intentionerne og målet med skolereformen. Skolen er en del af landsbyordningen, hvilket i korte træk betyder at børnehave, skole og DUS anskues som et sammenhængende forløb. Den overordnede vision er dobbeltbrug af lokalerne, således at der fås flest mulige funktioner på de kvadratmeter, der kan bygges.

Den nye bygning designes og opføres med udgangspunkt i Aalborg Kommunes nye bæredygtighedsmanual, baseret på principperne fra DGNB. Manualen indeholder kommunens mindstekrav til de forskellige emner DGNB berører, eksempelvis er det et mindstekrav, at bygningen skal opføres efter lavenergiklasse 2020.

Udvidelse af bevaringsværdig skole
De oprindelige hovedbygninger fra 1910 er bevaringsværdige. Derudover består skolen af en tidligere bolig
fra 1956 samt 5 pavilloner opført fra sidst 60’erne til sidst 80’erne, der skal rives ned.
Den oprindelige skolebygning har længe været gemt væk bag de midlertidige pavilloner, og vi ønsker at ”give skolen tilbage til byen” og åbne op ud til vejen, så hovedbygningen kan ses. Der foretages mindre ombygninger og renoveringer af de bevaringsværdige bygninger, der bl.a. indeholder personalefaciliteter og værksteder. Værkstederne opdateres til tidssvarende faciliteter, der lever op til skolereformens krav.

Tilbygninger opføres med respekt for de eksisterende bygninger i naturlige, langtidsholdbare materialer.

Med nybygningen skabes et tidssvarende læringsmiljø, der integrerer faciliteter til DUS (SFO) ved at indtænke dobbeltbrug af lokalerne. Tilbygningen opføres med udgangspunkt i DGNBprincipper i lavenergiklasse 2020. Eksisterende faglokaler opdateres iht. skolereformen.