Bæredygtighed - S.M.U.K.

S.M.U.K. – Pluskontorets tilgang til bæredygtighed  

START MED DIG SELV… / Har DU en bæredygtig adfærd? Hvis du har, vil flere følge med. Pluskontoret arbejder ud fra FN’s 17 Verdensmål,  vi er klimapartner med Aarhus Kommune. Vi har synlig affaldsstrategi og bruger genbrugstasker. Vi køber grøn energi til vores lamper og computere. Har økologisk køkken med tæt på nul madspild. Bruger el-cykel til møder indenfor bygrænsen. Er involveret i et lokalt skovrejsningsprojekt + meget mere…

MENNESKER / Vi tegner til mennesker – store og små. Vi arbejder med øget fokus på vores bygherres motivation for en høj bæredygtig profil. Vi taler ikke kun om lavenergi og drift – men inddrager sociale aspekter, miljø, indeklima, komfort og adfærd i helhedstænkning.

UDVIKLING / Vi sætter realistiske mål. Vi tænker i helheder og får vores bygherre og brugere til at gøre det samme. Vi tænker totaløkonomisk og fastholder udviklingspotentialer. Vi udarbejder en synlig strategi, der sikrer et højt bæredygtigt niveau – også efter bygningen er opført.

KVALITET / Vi sikrer kvalitet gennem synlig proces, funktionelle rumligheder, bevidste materialevalg og veldisponerede udearealer. Vi tænker i vedligeholdelse, fleksibilitet og mer-anvendelighed. Høj kvalitet har lang levetid.

Arbejdet med bæredygtighed i byggeriet er et af Pluskontoret Arkitekters specialer. Det gælder bevidste og realistiske valg af bæredygtige principper i både proces, opførelse og drift. Fokus ligger på ressourcer, forbrug, materialevalg, indeklima, sociale aspekter og totaløkonomi.

Vi arbejder efter følgende bæredygtige principper og filosofier: DGNB sammenholdt med FN’s Verdensmålk Cradle to Cradle, Svanemærket og PHPP.

Vi har deltaget i mange udviklingsprojekter inden for området, bl.a. Realdania By & Bygs forsknings- og udviklingsprojekter Sunde Boliger i Holstebro (2016), MiniCO2-husene i Nyborg (2012) og EnergiParcel i Aarhus (2008). Tre helt særlige projekter, der har lært os grundlæggende bæredygtige metoder og teknikker 1:1.

Pluskontoret har været med til at udvikle et nyt dialog- og prioriteringsværktøj til boligforeninger, der skal bygge nyt eller renovere. Formålet med værktøjet er ved hjælp af kort og spilleplade at visualisere, konkretisere og skabe dialog om bæredygtighed og DGNB-certificeringer. På den måde bliver det nemmere for projektledere, beboerdemokrater og driftspersonale at prioritere hvilke valg, der skal træffes i det konkrete byggeprojekt. Læs mere om dialogværktøjet her.

Se eksempler på bæredygtige projekter her.

Fotos: Helene Høyer Mikkelsen (Sunde Boliger)