7. april 2020

VUNDET – TO I ÉN I KJELLERUP!

Pluskontoret Arkitekter skal udforme og styre opførelsen af to nye daginstitutioner i Kjellerup for Silkeborg Kommune – en meget spændende opgave, som vi glæder os til at komme i gang med umiddelbart efter påsken.

Fra fire til to – De to nye daginstitutioner skal opføres som erstatning for fire mindre eksisterende og utidssvarende børnehuse i byen som led i etableringen af et nyt sammenhængende dagtilbud i Kjellerup-Levring. De to nye bygninger, der skal kunne rumme hhv. 124 og 176 vuggestue- og børnehavebørn, baseres på de samme organisatoriske principper, men i plandisponering, udtryk og pædagogisk profil skal de tilpasses to vidt forskellige placeringer i byen, så stedernes unikke karakter og muligheder udnyttes optimalt.

Højt til himlen og plads til bevægelse – Den største daginstitution på ca. 1.760 m2 skal således opføres som nabo til sports- og kulturcentret Arena Midt i udkanten af byen – på en stor grund i åbne omgivelser og med et unikt udendørs aktivitetsområde lige uden for lågen.

Tæt på kultur og natur – Det lidt mindre byggeri på ca. 1.240 m2 får en yderst central beliggenhed i et historisk område ved det gamle sygehus, nær skolen og biblioteket og på kanten af et karakteristisk grønt dalstrøg ”Sygehusdalen”. Daginstitutionen erstatter et eksisterende børnehus på stedet. Her skal udarbejdes lokalplan i forbindelse med projektet.

Parallelt projektforløb – For at opnå den mest dynamiske inddragelsesproces med synergi og vidensdeling i projektarbejdet udarbejdes og udbydes de to daginstitutioner parallelt, selvom de opføres forskudt, da den ene daginstitution skal afløse et eksisterende børnehus, før den sidste daginstitution kan bygges. En proces vi mener er den rette løsning for netop dette projekt.

Totalrådgivning – igen – Som totalrådgiver skal Pluskontoret Arkitekter varetage arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning med konkretisering af forudgående programmering, disponering og projektering af de to projekter med inddragelse af relevante brugere, udbud i fagentreprise samt byggestyring til færdigt byggeri. Projektet udføres i samarbejde med ingeniørrådgiver D.A.I. Pluskontoret Arkitekter er aktuelt totalrådgiver på udvidelsen af Funder Børnehus, ligeledes for Silkeborg Kommune, og vi er glade for at kunne fortsætte samarbejdet.

Også nyt for seniorer på vej i Kjellerup – Med de to nye projekter udvider vi desuden porteføljen af byggerier i den midtjyske by, hvor vi som bygherrerådgiver for Boligselskabet Sct. Jørgen har tegnet og designet et nyt seniorbofællesskab, Rådhusparken, der skal opføres på den gamle rådhusgrund centralt i Kjellerup. Pluskontoret Arkitekter har i den forbindelse varetaget en inddragende proces som udgangspunkt for programmering og konceptudvikling, udført lokalplan og designkatalog og tegnet projektet frem t.o.m. projektforslag som udgangspunkt for videre projektering.