31. august 2020

Udvikling af den almene bolig

Hen over efteråret vil vi sætte fokus på udviklingen i den almene boligsektor. Hver 5 dansker bor alment. Den almene boligsektor har mange facetter – fra bygningsvedligeholdelse til områdetransformationer og nybyggeri til unge, familier og ældre i forskellige konstellationer og grader af fællesskab. Som bygherrerådgivere såvel som projekterende arkitekter og landskabsarkitekter er vi involveret i hele processen fra vision til virkelighed.

Vi vil (inden længe) indlede med en status fra Gellerupparken og Toveshøj, hvor der fortsat arbejdes med at finde den rette strategi for renovering og transformation af områdets etagebygninger.
Som bygherre- og udviklingsrådgiver for Brabrand Boligforening har Pluskontoret Arkitekter været dybt involveret i udviklingen, bl.a. i samarbejde med Aarhus Kommune (City of Aarhus) og Landsbyggefonden. Vi har arbejdet med mulighedsstudier og visioner for bydels, -og bygningstransformationerne, beboerinddragelserne, afholdt studieture, workshops, udført programmering og udbud af totalentreprisekonkurrencerne samt opfølgning og bygherretilsyn under udførelsen. Og nu står de første markører for de kommende bygningsfysiske transformation der. Stay tuned.