18. februar 2019

Tilbygning og optimering af Børnenes Univers Grindsted Vest vundet

Pluskontoret er sammen med Hundsbæk & Henriksen, udpeget som vindere af tilbygning og optimering af daginstitutionen Børnenes Univers Grindsted Vest. Hermed fortsætter vi vores gode samarbejde med Billund Kommune, for hvem vi bl.a. også har tegnet daginstitutionen og multihallen ved Børne- og ungeuniverset Hejnsvig.

Daginstitutionen i Grindsted Vest var en af de første institutioner i Billund Kommunes store satsning indenfor daginstitutionsområdet. 5 år efter opførelsen er det nu tid til en udvidelse på ca. 600 kvadratmeter, så der fremover bliver plads til 152 børnehavebørn og 20 vuggestuebørn, samt legestue til dagplejebørn. I samme omgang gentænkes den samlede institution med særligt fokus på flow, optimal udnyttelse af arealer og forbedret akustik.

Vi glæder os til at gå i gang med opgaven, som forventes at blive endeligt afleveret i begyndelsen af 2021.