23. september 2021

Stiftende partner Suna Cenholt træder ud af Pluskontorets ejerkreds

Som en planlagt del af generationsskiftet i ejerkredsen af tegnestuen Pluskontoret Arkitekter A/S, forlader stiftende partner Suna Cenholt ejerkredsen, efter 28 år. Den 1. oktober 2021 indtræder Suna i stillingen Senior Arkitekt og fortsætter sit faglige virke i Pluskontoret Arkitekter.

Suna har, udover lederrollen på tegnestuen, med sin arkitektfaglighed brændt for udvikling af den almene boligsektor samt for innovation af læringsmiljøer i den private og offentlige sektor – altid med øjet for de nye fremadpegende vinkler til gavn for bygherre og brugere.

Af større sager indenfor almensektoren kan nævnes rollen som udviklings- og bygherrerådgiver vedrørende omdannelsen af Finlandsparken, Møllevangen og Løget By i Vejle, områdetransformationen af Gellerup og Toveshøj i Aarhus samt Skovparken i Kolding. Læringsmiljøerne spænder fra arbejder med etapedelte Helhedsplaner til Lilleskolen Odense og Holbæk Lilleskole over procesledelse og programmering af Frederiksbjerg Skole samt det kommende lærings- og aktivitetsbyggeri i Nye.

Suna har desuden medvirket til at formgive og vinde flere af tegnestuens signifikante og definerende konkurrencer og efterfølgende prisbelønnede byggerier. Her kan nævnes Levnedsmiddelskolen i Aarhus, BIRC i Herning og flere boligprojekter på tværs af landet. Til Arkitekturens dag 2021 føjes endnu et præmieret projekt til det lange CV.

Suna fungerer som fagdommer, censor og er medlem af repræsentantskabet for RealDania. Suna Cenholt er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Aarhus og har studeret på Institutto Universitario di Architectura di Venezia samt er uddannet byggeøkonom.

Arkitekturen i førersædet
Gennem årene har Pluskontoret udviklet sig til at arbejde med sikker hånd, når det gælder vores kerneområder og hverdagen på tegnestuen er præget af entusiasme og nysgerrighed på faget. Vi holder et vågent øje med de samfundsmæssige forandringer, der præger hverdagens arkitektur, vores landskab, sociale forhold, samt et særligt fokus på ansvaret for bæredygtigt byggeri og troværdige processer.

Planlagt proces med dream-team
Vi arbejder alle i ejerkredsen med at styrke og konsolidere tegnestuens kerneområder Børn, Læring, Boliger samt Bygherrerådgivning. De 3 nye partnere i 2020 er et naturligt led i gennemførelsen af et sikkert og gradvist generationsskifte, hvor tegnestuens mangeårige grundværdier; faglighed og redelighed omkring arkitektfaglig rådgivning lever videre i et bredt ejerledet fællesskab. Der er ikke planlagt yderligere ændringer i ejerkredsen inden for den nærmeste årrække. ” pointerer adm. dir. Mette Stavad.

Fremadrettet ejes Pluskontoret ligeligt af Mette Stavad, Bent Fridberg Madsen, Kristian Nordheim, Britta Hjuler, Peter Anker Møller og Kasper Møller.

Det er mit dream-team, der fortsætter i partnerkredsen, alle er de stærke kulturbærere for Pluskontorets værdier, både fagligt og menneskeligt. Sammen vil de lede Pluskontoret Arkitekter med fortsatte udvikling med fokus på personlig og skræddersyet rådgivning, der har været vores kendetegn i 28 år. Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet i min nye rolle som Senior Arkitekt på Pluskontoret.” udtaler stifter Suna Cenholt.