3. juni 2020

Stenderup Skole er nu klar til byggestart

Klar til byggestart

Efter et veloverstået udbud i fagentrepriser er den forestående modernisering og renovering af Stenderup Skole i Hedensted Kommune nu klar til at gå ind i byggefasen. Byggeriet udføres i tre etaper, da skolen er i drift imens, og forventes at stå helt færdigt i løbet af foråret 2021.

Pluskontoret Arkitekter er totalrådgiver på projektet, Rønslev er ingeniør og byggeleder, der berører ca. 2.300 m2 og har et anlægsbudget på 11,5 mio. kr. Sammen med bygherre og brugere er helhedsplanen for moderniseringen blevet konkretiseret til et realiserbart projekt, med prioritering af brugerønsker i forhold til den afsatte projektøkonomi. Som ved mange andre renoveringsprojekter er ambitionerne og mulighederne store – vores fokus gennem hele processen har derfor været at sikre et projekt med størst mulig oplevelsesmæssig og pædagogisk værdi for pengene herunder en opgradering af det oplevede indeklima.

Ny disponering af arealer og ombygning af gymnastiksal

Stenderup Skole er en mindre landsbyskole opført i 1959. En ny multihal i tilknytning til skolen har frigivet arealer på skolen til opgradering af læringsmiljø og personalefaciliteter.

Midt i skolen, som skolens hjerte, etableres et nyt pædagogisk læringscenter (PLC) som et åbent fællesmiljø. To eksisterende klasselokaler sammenlægges og med nye store åbninger flyder det nye læringsmiljø sammen med gangen, der også indtages med nye indbyggede opholdsmøbler. Det eksisterende PLC på 1. sal indrettes til et sammenhængende medarbejdermiljø til forberedelse og møde.

Den eksisterende gymnastiksal ombygges til et højloftet faglokale med plads til kreativitet og undervisning i Billedkunst samt Håndværk & Design. Et integreret rummøbel opdeler rummet i to zoner samt kombinerer mulighed for instruktion, i form af en læringstrappe, med plads til opbevaring og udnytter den store rumhøjde. Der etableres udgang til terræn ligesom skolens adgangsforhold generelt opdateres mht. tilgængelighed.

Desuden integreres SFO på skolen, og den eksisterende SFO-bygning nedrives. I forbindelse med moderniseringen foretages en generel opdatering af overflader og installationer, der etableres ny mekanisk ventilation og akustisk regulering samt etableres nye elevtoiletter.