8. december 2016

Skovvænget / Brombærvej i Haderslev – beboerproces og genhusning

domea.dk og Haderslev Boligselskab har igangsat en omfattende helhedsplan for Skovvænget / Brombærvej. 97 boliger nedlægges ved nedrenovering og sammenlægning, der etableres 35 rækkehuse, 66 lejligheder ombygges til tilgængelige boliger og 144 lejligheder renoveres. Pluskontoret Arkitekter varetager i den forbindelse beboerproces og genhusning af beboerne.

Som supplement til totalrådgiverteamet har Pluskontoret Arkitekter planlagt og gennemført en beboerdemokratisk proces forud for vedtagelse af helhedsplanen. Vi har bl.a. udarbejdet informationsmateriale til beboerne om renoveringen i form af beskrivelser, grafiske tidsplaner og illustrationer, afholdt spørgecafé for beboerne, lavet illustrationsmateriale af bl.a. lejlighedsplaner og visualisering af køkken og bad, afholdt beboerafstemning om den fysiske helhedsplan (der blev godkendt med 71% ja-sigere) og afholdt beboerworkshops om udearealer.

Se Haderslev Boligselskabs film om beboerprocessen på Pluskontorets Facebookside.

I forbindelse med gennemførelse af renoveringen indgår Pluskontoret Arkitekter aktuelt i genhusningstjenesten, der varetager genhusningsforløbet de næste 4 år. Vi står for kommunikationsstrategi, beboermøder, infomateriale og assistance omkring koordinering af varslinger og boligtildeling.

Renoveringen har en samlet sum på 291 mio. kr. og forventes afsluttet i 2020.