28. maj 2020

Skovbrynet og Løget By udvalgt som eksempelbyggerier

Skovbrynet og Løget By udvalgt som eksempelbyggerier

Byggeskadefonden har netop udgivet to nye guider til kvalitet i boligbyggerier – henholdsvis for nybyggeri og renovering – og vi er meget stolte og begejstrede over, at to af tegnestuens markante almene boligprojekter er at finde i guiderne blandt de i alt 50 udvalgte eksempel-byggerier.

Skovbrynet, 56 boliger i Odense, opført for FAB – Fyns Almennyttige Boligselskab og Løget By, renovering af knap 1000 boliger i Vejle, for AAB Vejle er således at finde i hver sin guide.

Skovbrynet – rationel byggeteknik og varieret udtryk

Bebyggelsen Skovbrynet i Odense, der stod færdig i 2012, er karakteriseret ved at tilbyde en række forskellige boligtyper fordelt på rækkehuse i 2 og 3 plan og etageboliger i 1 plan. Varierende bygningshøjder sammen med påsatte udkragede elementer i zink bundet sammen af gennemgående lyse murede bygningskroppe er med til at skabe et arkitektonisk interessant byggeri, der samtidig er byggeteknisk rationelt, og hvor gode detalje-løsninger har været prioriteret.

Løget By – renovering med fokus på oplevelsesmæssig og teknisk kvalitet

Det almene boligområde Løget By i Vejle har gennemgået en omfattende områdetransformation, hvor både bygninger, boligtilbud, udearealer og infrastruktur er blevet berørt. Bebyggelsens etageboliger har fået ny klimaskærm, med fokus på anvendelse af robuste og langtidsholdbare løsninger, der samtidig har været med til at løfte områdets generelle udtryk. Gode materialer som mursten og zink kombineret med velvalgte detaljer omkring indgangspartier, tilpasninger ved vinduer og terræn m.v. har været med til at tilføje nye arkitektoniske kvaliteter samtidig med at det oprindelige bygningsudtryk i store træk er bevaret.

Byggeskadefondens ”Guide til kvalitet i boligbyggerier”

De to nye guider kan frit downloades fra Byggeskadefondens hjemmeside, og følger op på den første, og for de fleste velkendte, udgave af ”Guide til kvalitet i boligbyggerier”, som udkom i 2011.

Guiderne har ifølge Byggeskadefonden til formål at give parterne i almene bebyggelser en forståelse for alle de valg og beslutninger, der er afgørende for kvaliteten ved byggeri, renovering eller drift. Guiderne skal dermed styrke det, vi forstår ved det almene byggetekniske fælleseje. Selv om guiderne henvender sig til det almene, vil anbefalingerne være brugbare i bredere nybyggeri- og renoveringssammenhænge.

Download guiderne her.