1. december 2016

Renovering har givet øget tryghed i Finlandsparken

En storstilet renovering til 330 mio kr. har givet Finlandsparken i Vejle et markant løft med mindre hærværk og større tryghed til følge. Til glæde for de 1640 beboere i de 11 blokke samt naboer i området. Renoveringen af Finlandsparken, der er på regeringens såkaldte ghettoliste, har givet beboerne nye typer af lejligheder, fem nye aktivitetsrum, nye haver til alle stuelejlighederne, tagterrasser og et nyt fitnessrum.

Pluskontoret Arkitekter har udarbejdet den fysiske helhedsplan for Finlandsparken, herunder dialog og ansøgning til Landsbyggefonden, og vi har varetaget den beboerdemokratiske proces forud for renoveringen samt ydet bygherrerådgivning for Arbejdernes Andelsboligforening.

Et konkret eksempel på renoveringens positive effekt ses bl.a. på udgifterne til hærværk, som er faldet fra op mod en halv million kroner årligt til omkring 30.000 kroner, ifølge afdelingsformand Knud Aage Thiemer.

Som sidste led i renoveringen af Finlandsparken varetager Pluskontoret Arkitekter i øjeblikket et omfattende infrastrukturprojekt, hvor områder forbindes, nye veje og stier dannes og pladser og nærområder gives nyt liv. Beplantning, belysning og wayfinding er også en del af landskabsprojektet.

Læs artikel om Finlandsparken på DR Nyheder