6. december 2016

Rejsegilde på Sunde Boliger i Holstebro

1. december var der rejsegilde på Realdania By & Bygs demonstrationsprojekt Sunde Boliger, der gennem tre nyopførte enfamiliehuse sætter fokus på forskellige aspekter ved et sundt indeklima. Pluskontoret Arkitekter er totalrådgiver med underrådgiverne Lendager Arkitekter, MOE og professor Torben Sigsgaard fra Aarhus Universitet.

Sunde Boliger danner bro mellem forskning og praksis og undersøger muligheder for et bedre indeklima – med afsæt i byggematerialer, byggemetoder og teknologi. I projektet sætter vi fokus på indeklimaaspekter som ventilation og ventilationsanlæg, klimaskærm og fugt samt afgasning af skadelige stoffer fra byggematerialer.

”Håbet vil være, at vi får anvist nogen veje, et katalog, som man kan gå ind og vælge imellem, når man skal bygge nyt eller renovere”, udtalte direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg i forbindelse med første spadestik.

Se Realdania By & Bygs video fra første spadestik her.

Sunde Boliger består af tre huse, der udefra ligner hinanden til forveksling, for det er primært i planløsninger, indvendige materialer og tekniske løsninger, at forskellene ses.

‘NOW-tech’-huset er et referencebyggeri, opført som vi typisk bygger i dag.

‘NO-tech’-huset er mere robust og tolerant over for beboernes adfærd og mindre afhængig af teknologi. Husets planløsning har separate rum til tøj og legetøj, så partikler og afgasning herfra holdes adskilt fra husets soverum. Tilsvarende kan døren til køkkenet lukkes, når fx ovnen eller panden er i brug. Materialerne er valgt ud fra deres positive egenskaber for indeklimaet.

‘YES-tech’-huset udnytter den ypperste interaktive teknologi og styring med beboeren i centrum frem for beboeren som problemet. Huset har samme planløsning som referencehuset ’NOW-tech’, men med meget mere integreret teknologi og styring til at sikre et optimalt indeklima.

Projektet skal vise, at hensynet til indeklimaet kan løftes uden at give køb på energi og miljø og uden fordyrende omkostninger. Samtidig ønskes ansvaret for indeklimaet flyttet fra beboerne til byggeriet. I dag forklares problemerne ofte udelukkende med uhensigtsmæssig brugeradfærd. Resultatet af Sunde Boliger skal sikre ny viden, der kan bruges i praksis – i nyt eller eksisterende byggeri.

Sunde Boliger, som forventes at stå klar april 2017, udgør første etape af en kommende rækkehus-/tæt-lav-bebyggelse på i alt 14 huse i Tommelisekvarteret i Holstebro med smuk udsigt over Vandkraftsøen og den bakkede natur.