11. oktober 2019

Smørums nye børnehus rejser sig

På magisk vis stoppede regnen over Smørum, da der i tirsdags d. 8/10 2019 blev holdt rejsegilde på byens nye daginstitution, hvor dagen blev fejret med flere taler, rundvisning i huset og den obligatoriske pølsevogn.

I Smørum bliver der i disse tider bygget i stor stil, hvor både boliger, virksomheder og et nyt byudviklingsområde skyder op.
“Det myldrer også med småbørn i Smørum for tiden. Egedalborgerne får flere børn og flere flytter her til. De skal have de bedste rammer for et godt familieliv. Vores nye daginstitution i Smørum er udformet, så den både stimulerer kreativitet og trivsel og fungerer godt i hverdagen.” Siger Borgmester i Egedal Kommune, Karsten Søndergaard, i kommunens egen pressemeddelelse.

Byggeri i børnenes øjenhøjde
Projektet bliver med sine ca. 1600 m2 en af de første store daginstitutioner i Egedal Kommune og kommer til at rumme 136 børn fra 0-6 år samt personale. Det har derfor fra start været et vigtigt tema for rådgivergruppen, at skabe et hus der bevarer fornemmelsen af “det lille i det store”.

“I hele huset, ude som inde, har vi skabt rum som kan gradbøjes. Der er masser af steder i huset, hvor man kan få en stille stund og mange af rummene kan deles op. Bl.a. er alle grupperummene formet som et L, der kan deles i et lille og et stort rum, hvis behovet opstår. Hertil har vi i hele huset også været særligt opmærksomme på akustik og lyddæmpning, så det bliver et rart sted at være for både børn og voksne.” siger Susanne Schanz fra Pluskontoret Arkitekter.

Huset er opført i 2 etager, for at skabe så lille et aftryk på grunden som muligt. Dette giver plads til en stor og eventyrlig legeplads. Samtidig får man fra husets 1. sal en fantastisk udsigt over den skrånende grunde og lange vidder over markerne og et helt nyt boligområde, som skyder op i nærheden. Huset bliver opført i naturskifer med felter af trælameller og har karakteristiske buede hjørner på både facaden og inde i huset.

“Vi har forsøgt at skabe et imødekommende byggeri i børnenes øjenhøjde, med bløde former og vinduesnicher børnene kan sætte sig i. I husets ankomstrum er der en åben forbindelse, som er med til at skabe en visuel mellem de to etager. I ankomstrummet er der også et stort klatre-legetræ med legehus, som vil bringe naturen ind i huset.” fortæller Susanne og fortsætter, “Fokus har været på at skabe en varieret daginstitution med mange aktiviteter inde og ude, som fordrer nysgerrighed, bevægelse, sansning og fordybelse.”

Fleksible rum til mange aktiviteter
Huset får en række særlige aktivitetsrum, såsom motorikrum, værksted med direkte forbindelse til legepladsen så projekterne kan trækkes udenfor, sanserum, lege-nicher, hvoraf en af dem er en særlig klatre-niche. På den store legeplads er aktiviteterne gradueret således, at der nærmest huset skabes en tryg nær-legeplads for vuggestuebørnene, mens der længere væk fra huset findes bl.a. mooncarbane, skov med bålplads, vandleg, boldbane og meget andet, til de store børnehavebørn. Rundt omkring på legepladsen findes også flere bakker med rutchebaner.

“Det (projektet red.) er enkelt og overbevisende. Der er plads til fleksibilitet i en hverdag med børne- og voksenliv, der skal leves i fællesrum og hyggekroge. Der er tale om en unik arkitektur. Det bliver et vartegn i bydelen” siger Ib Sørensen, 1. viceborgmester og formand for planudvalget i Egedal Kommune, i kommunens pressemeddelelse.

Byggeriet skrider planmæssigt frem og forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2020. Allerede nu er institutionen dog startet op, hvilket betyder at 30 børn og personale er flyttet midlertidigt ind i en villa tæt på byggepladsen. Pluskontoret Arkitekter er arkitekt- og landskabsarkitekt på projektet, som opføres i totalentreprise af Combi Byg med Tvede som rådgivende ingeniør.

Du kan læse mere om den nye daginstitution i Egedal Kommunes pressemeddelelse her og på Pluskontorets hjemmeside her.

Billedet i toppen af nyheden er lånt fra Egedal Kommune