Vesthimmerland Forsyning - Eksisterende skolebyggeri nedtages og genopføres som administrationsbygning på ny adresse

BYGHERRE:
Vesthimmerlands Forsyning

ADRESSE:
Stengårdsvej 33, 9670 Løgstør

TYPE:
Tilbygning til administrationsbygning med kontorer samt velfærds- og formidlingsfaciliteter

YDELSE:
Arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning. Skitsering, Projektering af bygning og landskab fra programoplæg til og med udførelse, rådgivning omkring materialevalg (identificering af potentialer, vurdering af kvalitet, udvælgelse), Bæredygtighedsrådgivning, LCA-beregninger, IKT-ledelse, brugerinddragelse, projektopfølgning.

AREAL:
Tilbygning ca. 600 m2
Landskab ca. 300 m2

BYGGESUM:
Rammebeløb ca. 20 mio kr

TILKNYTTEDE RÅDGIVERE:
Sweco Ingeniører (totalrådgivere), Upcycling Forum

ÅR:
2023 – igangværende

Vesthimmerlands Forsyning har behov for at udvide og opgradere de nuværende administrations- og formidlingsfaciliteter ved Løgstør Genbrugsplads. Derfor er der på nuværende tidspunkt opstillet flere midlertidige pavilloner på grunden, hvoraf flere er i dårlig forfatning og ikke lever op til den ønskede funktion. Det er ikke langtidsholdbart. Vesthimmerlands Kommune er aktuelt i gang med at bygge en ny skole, hvorefter Toppedalskolen skal nedrives. Toppedalskolen er generelt i dårlig stand, hvorfor der er et stort behov for den nye skole der samtidig er en sammenlægning af flere skoler på een matrikel. På Toppedalskolen er der en bygning fra 2002, som er i rimelig god stand, men bliver overflødiggjort når resten af skolen nedrives. Det virker meningsløst. Dette bygningsafsnit fra 2002 samt flere genanvendelige byggematerialer fra Toppedalskolen, og materialer fra andre nedbrydningsprojekter i Vesthimmerlands Kommune, har Forsyningen fået mulighed for at genanvende til udvidelsen af Administrations- og formidlingsfaciliteterne.
På baggrund af et programoplæg med tre forskellige genindbygnings-scenarier, blev der på et bestyrelsesmøde i Vesthimmerlands Forsyning truffet beslutning om, at man ønskede at gå videre med det mest ambitiøse fyrtårnsprojekt, hvor mest mulig bygningsmasse fra Toppedalskolen skal genbygges. Der arbejdes med tankegangen om ”Materialer før blyant”, altså en tilgang, hvor skitseringen tager udgangspunkt i de materialer der er til rådighed, som derved bliver definerende for udformningen af projektet. Strategisk går man efter: ”Mest muligt genbyg, mindst muligt nybyg”.
En ny metode
Bygherrens vision er at bygge så bæredygtigt som muligt, og meget gerne arbejde med nye strategier for bæredygtigt byggeri. Når arkitekter arbejder, tages der som regel udgangspunkt i bygherrens vision, brugerens funktionsbehov og stedets karakter. Dernæst finder rådgiverteamet ud af, hvilke materialer og konstruktioner der egner sig bedst til projektet.I dette projekt har vi den omvendte situation. Vi har en kommune der har flere nedbrydningsprojekter, som de ønsker at stille til rådighed for projektet, deriblandt en skolebygning som passer fint til bygherrens funktionsbehov, men som står det forkerte sted. Bygningen fra Toppedalskolen anno 2002 skal gennemgå en transformation for at opfylde det nye funktionsbehov, desuden suppleres der med nye facadeelementer, et sammenbindende orangeri og to nye rum i rummet.
Upcycling Forum som platform for tilgængelige materialer
Upcycling Forum er en del af projektteamet. Upcycling Foum samler med deres platform produktionsvirksomheder, kreative virksomheder og bygherrer. Platformen er en materialebank, der samler og kortlægger byggematerialer med et genanvendelses- og/eller upcyclingpotentiale. Der er foretaget en indledende materialescreening i forbindelse med udarbejdelse af programoplægget til Vesthimmerlands Forsynings nye administrationsbygning. I forbindelse med screeningen blev de mest oplagte materialer registreret i Upcycling Forums platform for byggematerialer med genanvendelsespotentiale. Når den mere detaljerede ressourcekortlægning foreligger, som næste skridt på vejen, vil denne – sammen med den indledende screening – danne et vigtigt grundlag for detaljeringen af projektet ift. konstruktions- og materialevalg.
Formidlings- og mødested
Vesthimmerlands Forsynings administrationsbygning ligger i forbindelse med Løgstør Genbrugsplads, hvor der er en livlig trafik af både renovationsbiler og store og små køretøjer, herunder privatpersoner der kommer med deres sorterede affald til genbrugspladsen og samtidig besøger den store genbrugsbutik. Vesthimmerlands Forsyning er dels en stor arbejdsplads og en administrationsenhed, men der løftes også en formidlingsopgave for virksomheder og skoleklasser i kommunen i form af Skraldeskolen og Klimaklassen. Der ligger et potentiale i at få skabt en bedre sammenhæng mellem den nye formidlingsbygning og området ved genbrugsbutikken og genbrugspladsen. Ved at tilføje den formidlende karakter til stedet både inde og ude, kan det blive et mødested for frivillige og et udflugtsmål.
Ny grøn kontekst – tilpasset udtryk
For at bruge så få ressourcer som muligt på nye byggematerialer, flyttes bygningen fra Toppedalskolen mere eller mindre som den er til sin nye kontekst, som er et mere åbent og grønt område. Betonelementerne behøver ikke et nyt ”lag” for at opfylde deres funktion som klimaskærm.
Tilbygningen bearbejdes let med det formål at tilpasse udtrykket til de nye omgivelser og skabe et mere imødekommende miljø – særligt mod ankomstpladsen.
Det tilpassede udtryk opnås ved følgende greb:
– Nye facadesektioner mod ankomstfacaden beklædes med genanvendt træ i kortere længder, der opsættes som regnskærm i et vandret system.
– Felter f.eks. med trælameller (af genbrugstræ) opsættes på
betonelementerne. Her kan der vokse klatreplanter, så facaden
får et mere naturligt og grønt udtryk, der passer ind i området.
Som alternativ til trælameller kan der her også testes forskellige genbrugsmaterialers egenskaber som facademateriale, fx materiale indsamlet på genbrugspladsen.
– Genbrugsvinduer ved orangeri og værksted hvor kravene til energi og opvarmning er mindre. Her er vi ikke begrænsede af nye energikrav.
– Et sedumtag får bygningen til at passe ind i det grønne miljø. Derudover øges biodiversiteten og taget tilbageholder og akkumulerer regnvand.